Hit (182) F-1300

Kadınların Ve Erkeklerin Eşit Olmaları İddiası, Dünya Ve Ahiret Nimetlerinden Eşit Yararlanmaları Gerektiği İddiası, Cennette Kadınlara Huriler Verileceği İddiası

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Cennet
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2020-03-30 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Bu düşünce hakkındaki cevabınız nedir?

المشكلة الكبرى عند السادة هو قولهم: كيف تمارس المرأة الجنس مع غير زوجها؟ نقول: وما الحرج في ذلك في الجنة؟ هناك من هو تحت أمرها – من خلق الجنة- تأمره فيتشكل لها كما يحلو لها, وهي في فعلها هذا كمن يمارس جنسا افتراضيا! فإذا نحن عرفنا أنه يوجد الآن بعض أجهزة الخيال الافتراضي والتي يضعها المرء على رأسه ويبدأ في مشاهدة بعض الوقائع يكون هو نفسه فيها! ويعيش هذه التجربة ليس كشخص مشاهد وإنما كشخص مشارك يمر بالتجربة التي يراها من خلال الجهاز! فهل إذا حدث ومارس الجنس عبر الجهاز يكون زانيا ويقام عليه الحد؟

Tercümesi:
[Hadiste; “cennet ehline 2 huri vardır, denilmektedir. Bu kadınları da ve erkekleri de içerir. Kadınlara olan huri erkek olacak erkeklere olan huri kadın olacaktır. Erkekler onlara kime benze derlerse ona benzerler erkek onlarla birlikte olur. Kadın da hem kocasıyla evli olur hem de 2 huri erkekle...
Kocası başka eşleriyle birlikte olduğunda o da huri erkeklerle birlikte olur. Hatta canı kimi isterse onun şekline girmelerini ister onlarda girerler o da onlarla ilişkiye girer.
Dünyada bir kadın aslında erkek şekli verilmiş bir robotla çiftleşse nasıl zina etmiş sayılmazsa, huri erkekle ilişkisi de ayıp olmaz. Eşi meşgulken onunla vakit geçirir
.]

el Cevab: Yolladığınız metnin tercümesini verdim.
Konu kadın erkek eşitliği tezinin Müslümanları getirdiği noktayı göstermesi açısından önemlidir.
Özetlersek;
1-Kadın ve erkek dünya da eşittir. Ahirette de cennet nimetlerini tatmakta ve yaşamakta eşit olmalıdır. Yoksa Allah adil cennet nimeti vermemiş olur iddiası.
2- Erkeklere verilecek huri gibi kadınlara da huri verilecektir. Buna her mümine 2 adet huri vardır rivayetinin genel ifadesinin delil olduğu iddiası.
3- Erkek hurilerle birlikte olduğunda nasıl sorun yoksa kadın da huri erkekle insan olan eşi olmadığında birlikte olursa bunda bir beis olmaz iddiası.
4- Cennete erkek ve kadın sahip oldukları hurilerini istedikleri insanın kılığına sokarak o insanlarla ilişki yaşamanın tadını alabileceklerdir iddiası. Başlıca delil olarak gösterdikleri düşüncelerdir.

Cevab 1- Kadın ve erkek dünyada eşittir, söylemi dini değildir.
Kadın ve erkek yaratılışları itibarıyla da bireysel ve toplumsal sorumlulukları itibarıyla da hakları itibarıyla da eşit değillerdir.

Kadının erkeğe eşit olduğu tezi, ikisinin de insan olması ikisinin de insani değerler düzleminde ayrımcılık yapılmadan hak ve imkânlardan yararlanma hakları itibarıyla doğrudur ve dini değerlerimize uygundur.

Kadınlar kendilerine Allah’ın vermiş olduğu hakları kullanmada ve korumada hak talep etmelidirler.
Haklarının korunması ve yararlanmaları engellendiği takdirde bu Allah emrinin ihlali ve büyük günah fiilinin işlenmesi olacaktır.

Kadınların erkeklerin hak ve yetkilerinin aynılarına sahip olmaya çalışmaları ve Allah’ın kendilerine verdiği hakları değil erkekler in yetki ve haklarına bir erkek gibi ve bir erkek kadar sahip olmaya çalışmaları ise kadınların Allaha isyanlarıdır. Din dışıdır.

Erkeklerin kadınlar yararına hak ve yetkilerini paylaşmaları veya devretmeleri de erkeklerin büyük günahı olacaktır.

Allah’ın Adil olduğundan hareketle kadınların yaratılış, bireysel ve toplumsal görev ve sorumluluklar ve yetkiler de erkeklerle eşit olmaları gerektiği tezi mutezili bir aklaniyetle dinin naslarının yorumlanması olacaktır.
Allah hiçbir fiili sebebiyle mahlukat tarafından yargılanamaz. Hesaba çekilemez ve eleştirilemez. Aksi durum, Allah inancını iptal eder bir inanç olur.
Beni niye kadın yarattın, niye kadınlar doğuruyor erkeklerde doğursun, lafı ne kadar iman dışı bir laf ise ; ben de erkekler gibi yetki ve hukuk istiyorum bana bu yetki tanınmazsa bana zulm edilmiş olur lafı da o kadar iman dışıdır.
 
Kadını ne den kadın yarattığını Allaha soran birisi esasen Müslüman değildir. Bu açıktır. Kadını tek eşli ama erkeği çok eşli olma iznini vermesini yadırgayan da Müslüman değildir. Ben Müslümanım dese de Müslüman değildir.
- Allah’a değil din adamlarının erkek egemen anlayışlarını dini gösterip ilahi adalete aykırı anlayışlarla kuranı yorumladıklarını iddia ediyorum l denilirse bu çok sayıda ayet ve çok sayıda kadınla alakalı hadisle çeliştiğinden Allah’a isyan etmiyorum hocalara isyan ediyorum lafı boş bir avuntu olmaktan ileri gitmez.
Kadınların erkeklerle eşitliği iddiasını yalanlayan reddeden çok sayıda ayete sadece ittila etmek yeterlidir. Ama bu konu başka bir zaman delillendirilecektir.

2- Erkeklere verilecek huri gibi kadınlara da huri verilecektir. Buna her mümine 2 adet huri vardır rivayetinin genel ifadesinin delil olduğu iddiası.

Cevap 2: Bu iddia bir ayete veya hadise dayanmamaktadır.
Dayanağı iddia sahibinin hayalidir. Yani hayal mahsulüdür.
Hadis "Her bir erkeğe (li kulli vahid minhum 2 hanım(zevcetan) vardır" şeklindedir. Bk.  

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ

Bu hayallerin sahipleri Arapçadaki erkek ve kadınlar için kullanılan kelime kalıplarını da inkar durumunda olmalıdırlar. Ki bu iddiaları temellenebilsin. Zevc kelimesini hem kadın hem erkek, zevce kelimesini hem kadın ve hem erkek olarak anlamak; Kuran Arapçasını ve cahiliye Arapçasını anlaşılmaz kılacak kadar büyük bir hatadır. Akıllı bir insanın diyeceği laf değildir.

Dünya hayatında kadına tek eşle evlenme hükmünü veren Allah nasıl ona zulmetti denilmiyorsa; Ahiret hayatında da kadının eşinin dünya hayatında kendisinden razı olduğu eşi olması zulüm değildir.
"Allah dünya da tamam ama ahirette bizi tek eşe mahkum ederse zulmetmiş olur bize de erkeklere verdiği gibi çok eşlilik vermesi gerekir" diyen bir kişi mümin değildir. Bu manaya gelen lafı eden ve inanan biri de iman dairesi dışındadır.
Allah inancı dünya da ne ise ahirette de değişmeyecektir. Dünya da zulmetti diyen cennete giremez. Zira imanı yoktur. Ahirette bana şunu vermezse adil olmamış olur diyen de iman sahibi kalamaz.

3- Erkek hurilerle birlikte olduğunda nasıl sorun yoksa kadın da huri erkekle insan olan eşi olmadığında birlikte olursa bunda bir beis olmaz iddiası

Cevap 3: Huri erkek iddiası ve kadınların insanlardan bir eşi, cennet ehlinden erkeklerden bir eşi olması hayali de sefih bir hayaldir. Bu hayali dünya da zihnine sokan bir insan iman sahiplerinin onuruna ve şerefine sahip olamaz.

Cennetteki kadının cennet hurisi bir erkekle ilişkiye girmesinin, dünya insanlarının şişme kadın mankeni ya da şişme erkek mankeni ile kendini tatmin etmesine benzetilerek (sanki bunlar normal şeylermiş gibi düşündüğü anlaşılıyor) haram olmayacağına hüküm verdikleri de gözlemlenmektedir. Bu fiiller de tamamen İslam dışıdır. Ve İslam ahlakı sahibi birisi tarafından seslendirilmeyecek şeylerdir.
Bu tür işler yapmak nasıl zina değilse kadının da cennet hurisi bir erkekle, yanında insan türünden kocası olmadığında ilişkiye girmesi zina olmaz denilmesi bu fikir sahiplerinin akıllarının kirliliğinin günah kirliliği değil küfür kirliliğiyle kirli olduğunu ifade etse gerektir.

4-Cennete erkek ve kadın sahip oldukları hurilerini istedikleri insanın kılığına sokarak o insanlarla ilişki yaşamanın tadını alabileceklerdir iddiası.

Cevap 4: Bu tür fiiller Ayet ya da hadislerde ahlaksızlık olarak nitelenmiştir. Bu ahlaksızlıkları cennette yapmayı hayal eden bu insanları teşhir etmek gereklidir. Literatürde bunlara süfehau'l-ahlam denilmektedir.
Kadın haklarının islama adapte edilmesi düşüncesi oryantalistlerin Müslüman okurlarına laf arasında enjekte ettikleri zehirlerdendir. Dünyada Müslüman kadının da erkek gibi çok eşli olması gerektiği (imansız düşüncelerini açıkça ortaya çıkaracağı için) şeklindeki düşüncelerini seslendirmemektedirler. Ama cennette herkes ne istiyorsa elde edecek, o halde kadınlar orada ne isterse yapabileceklerdir, demektedirler. Kadınlar orada da cinsel hürriyete sahip olamayacaklarsa cennete girmelerinin manası olmayacaktır vb düşünceler bu imansız düşüncenin devamıdır.
Bütün bunlar laik din düşmanlarının İslamı tahrif ederek çağdaşlaştırma düşüncelerinin ürünüdür.
Kuranın tarihselliği tezini kullanarak feminist İslam tezini delillendirmeye çalışırken cinsel özlemleri ile faş olmuşlardır. Mesele budur.

Allah şerlerini başlarına döndürsün. Amin.

Not: Cennetin en büyük nimeti nedir? Demişsiniz
Cennetin en büyük nimeti, dünya hayatında müptela kılındığımız ve nesillerin devamı için bize verilmiş olan "şehvet" ve "şehvet tatmini" değildir.
Cennet Adem babamız ve Havva validemizin ve zürriyyetlerinin yaratılış gayesini buldukları yerdir.
En büyük cennet nimeti Allah’ın görülmesidir. İnsanın ruhunun kemal halinde yaşamasıdır. Bedenin dünya hayatındaki engelleyici kısıtlayıcı hali üzerimizde etkili olmayacaktır. İnsanın aslı ruhtur. Ruhlarımız kemal halleriyle ebedi yaşayacaklardır. Orada korku ve hüzün olmayacaktır. Gözlerin görmediği kulakların duymadığı cennet nimetleri asıl cennet nimetleridir. Dünya hayatında iman sahiplerine sevdirilmiş şeyler de orada olacaktır. Aile hayatımız da bu çerçevede var olacak. Eşlerimiz eşlerimiz olacak, sevdiklerimiz sevdiklerimiz olacaklardır. İman sahiplerinin inandıkları cennet bu minvaldedir.
Yani cennet dünyada yapamadığımız adilikleri, şerefsizlikleri, azgınlıkları rahat rahat yapacağımız bir ahirete ertelenmiş genelev değildir. Şeytanın hayallere attığı ve bazı insanları esir edip şehvetperest hayvanlara dönüştürdüğü fiillerin ertelenmiş adresi de değildir.