Hit (247) F-1276

Şapograf Baskı

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Kur'an
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2020-03-21 Güncelleyen : /0000-00-00
Soru: Kuranı Kerimin "şapograf baskısı" caiz midir?
 
el Cevab: Şapograf bir baskı türü olabilir. Ne olduğunu bilmiyorum.
Kuranın baskısının yapılması yazılması ve yazılmasıyla alakalı edepler ve gereklilikler çerçevesinde caizdir. Konu hakkında hiçbir İslam aliminin ihtilafı yoktur.
Osmanlı alimlerine nispet edilen kuranın matbaada basılmasıyla alakalı eleştiriler Müslümanların dikkat etmesi gereken edepler açısından olmalıdır. Ateist ya da dini hafif Osmanlı devleti tebaasının Müslümanlara hücum vesilesi etmelerine iltifat edilmemelidir.
 
Kuran’ın gayrimüslimlere okunması ve ya dinletilmesi bir vecibedir.
 
Kuran’ın abdestsiz ve gusülsüz ellenmemesi de birinci derecede Müslümanların mükellef oldukları bir dini değerdir.
Gayrimüslimler dinimizin detay hükümleriyle mükellef değillerdir. Onların tebliği anlamaları için okumalarına ve dokunmalarına izin verilir. Terbiyesizlik etmeleri durumunda ellerinden alınır.
 
Şapograf ile çoğaltılmıştır dediğine göre bir tür teksir üslubu veya 1970-80 lerde kullanılan teksir tarzına benzer bir kopyalama tarzı olabilir.
Kuran’ın tıpkı basımı bu yolla yapılırsa bazı harf veya kelimelerin çıkmaması durumu oluşursa ya elle tamamlanmalı ya da eksik kelimeli baskılar imha edilmelidir.
 
Ek: (...daktiloda tüzüğü yazdım. Ve ispirtoyla çalışan şapograf isimli teksir cihazıyla çoğalttım.) Link 120. sayfa