Hit (523) F-1217

İmam Rabbaninin Tasavvufla Alakası Olmayan İnsanları da Tekkelere Kabul Edin Sözü Hakkında

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Tasavvuf
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2019-04-11 Güncelleyen : /2019-05-02

Soru: 
Eleştiri: İmam ı Rabbani kaddeshullah ile ilgili iddianı ispatla (İmam Rabbani de, ''tasavvufla uzak yakın alakası olmayan adamları tekkelere kabul edin, dinle imanla bağlantılı kalsınlar'', diyerek tekke ve zaviyelerin kapatılmasını gerektirecek kadar oralara serkeşlerin dolmasının önünü açmıştır. Bu gün onun ne dediğini bilmeyen ve anlamadan uygulayan çok sayıda gafil; tekkelerin eyyamcı ve hevai insanlarla dolup taşan yerler olmasına sebep vermişlerdir.)
Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi ve gece.

el Cevab:
Mektubatı Rabbani’den dinle imanla bağlı kalsınlar için ehil olmayanların tarikate alınması hakkındaki metinler. 
Mektubatı Rabbani tercüme abdulkadir akçiçek 3 cilt akit yayınları trz. 
 
1.METİN 
(MEKTUBATI RABBANİ SAYFA 39-40 1. C.) 
(BEŞ: Taliplerden bazıları, kendilerine tarikat talimi istemekte, ama onlar, lokmada ihtiyatsızdır. Bu ihtiyatsızlığa rağmen, huzur elde etmekte, bir nebze istiğraka varmaktalar. Şayet onları, lokmaya ihtiyat için sıkıştıracak olsak, hepsini bırakacaklar. Yani: Talebin zayıflığından, tarikatı terk yolunu seçecekler. Bu hususta hüküm nedir?
Bir başkaları ise... bu silsile-i şerifeye yalnız bağlılık isterler. Bunlarda, zikir talimi talebi yoktur. Böyle bir şey caiz olur mu? Yoksa olmaz mı? Böyle bir şey caiz ise yolu nedir?..
Bundan fazlasını yazıp açıklamak, edep dışına çıkmak sayılır.) devamı okuyunuz.

2- METİN 
(119. MEKTUP MEVZUU: 315. SAYFA 1. C.) 
a) İktida edilen (uyulan) şeyhin sohbetine devam etmeye teşvik.
b) Kâmil zatlar bazı nakıs (noksan halli) müridlerine; iyi niyet ve doğru gaye ile, zaman zaman tarikat talimi yapmalarına cevaz verirler.) devamını okuyunuz.

3. METİN 
(MEKTUBATI RABBANİ SAYFA 176 3.C)
(O mektupta şunu da sormaktasınız: -Bazı erkekler ve kadınlar gelip tarikat talebinde bulunmaktadırlar. Lâkin, ribadan nasıl olan yemek ve giymek işlerinden de sakınmazlar. Bunlara
tarikat talimi yapalım mı, yapmayalım mı? Bu durumda onlar şöyle demektedirler:
-Biz, hile-i şer’iye ile yarar hale getiriyoruz.

Bu sualiniz için deriz ki:
-Onlara tarikat talimi yapınız. Haramdan sakındırmaya dahi bakınız. Yerinde olan da budur. İhtimal ki onlar, tarikat bereketi ile o karışık işlerden halâs olurlar.