Hit (4968) F-1188

Fırat Ve Dicle Cennet Nehirlerindendir Manasındaki Hadisler Sahih midir?

İlim Dalı : Hadis Konusu : Hadis
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2017-12-07 Güncelleyen : /0000-00-00
Soru: Hadisler de geçen Fırat, Dicle, Nil, Seyhan nehirlerinin kaynağı cennetmiş. Bu hadisi şerifler sahih mi, cennetten gelmesi bu suların temiz olmasını gerektirmez mi, Nil nehri suyu pis içinde timsahların yaşadığı bir su cennetten gelmesi temiz olmasını gerektirmez mi?
el Cevab:
Fırat ve Dicle cennet nehirlerindendir manasındaki hadisler sened ve metin yönünden sahihtir. Bk.[1]
Hadislerin bazı rivayetlerinde Sidretul Munteha ve Miraç esnasında görülüp bu şekilde vasfedildikleri kaydı vardır. Buna göre bu nehirlerin efendimiz tarafından cennette var olan nehirlere benzetildiği anlaşılır.
 
Asıllarının cennette olduğu şeklindeki kayıtlar ve ifadeler de bunu destekler. Asıllarının Sidre-i münteha da olduğu şeklindeki ifadeler de bunu destekler.
Hacerul esvetin de cennetten olduğu hadisi yine bu manadadır. Bk.[2]
''Cennetin kılıçların altında olması'' hadisi de bu manadadır. Bk.[3]
 
Sorduğunuz bunlar cennet nehri ise pis olmalarını içlerinde timsah vs. zararlı haşeratın ve mahlukâtın bulunmasını nasıl anlayacağız sorusunu bu açıklamayla düşünürseniz aradığınız cevap ortaya çıkacaktır.
Bu nehirler Miraç gecesi cennete ittila ettirilen efendimiz tarafından cennetteki nehirlere benzetilmiştir. Ama bu nehirler Arap edebiyatının doğal teşbih üsluplarından olan bir şeye bir şeyin ismini vererek onu övmek ve beğeni ifadesi üslubundadır.
 

[1] Buhari, es Sahih, H no: 7517; Müslim, es Sahih, H no: 7028
[2] Ahmed b. Hanbel, el Müsned, H no: 13974
[3] el Buhari, es Sahih H no: 2966