Hit (948) F-1180

Gayrı Müslimlere Mevlit Okunmasının Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2017-07-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Gayr-ı Müslimler için Mevlit okunur mu? 

el Cevab: 
Mevlit okutmak ve bu sayede ecir elde etmek gibi bir dini amel yoktur. (Efendimiz döneminde ve sahabe döneminde böyle bir amel yoktur. Efendimize sevgisini ifade ederek şefaatini rica etmek fiili ise vardır. Mevlidin temelini de bu meşru çizgi oluşturmaktadır) 

Ama mevlit, içeriği itibarıyla efendimizin hayatından kesitlerin şiir şeklinde tertip edilmesinden oluştuğundan faziletli ameldir. Toplanıp siret okumak hükmünü alır. Bir açıdan mübah bir açıdan faziletli amel olur. 

Efendimizin Övgüsünü İçeren Meclisler Düzenleyerek Allahtan Niyazda Bulunmak 

Salatu selam getirilmesi, nafile namaz kılınması, kuran okunulup sevabının efendimize bağışlanması mubah ve faziletli fiillerdir. Bunların hepsinin ya da bir kısmının yapılarak sonunda Allaha dua edilmesi bir şerrin def edilmesinin istenmesi de --dikkat edilsin-- mubah fiillerden oluştuğundan mubah olur. Meşru ve caiz olarak kalabilmesi; bu fiillerin dinimizde emredilen fiillerden olduğu zannına kapılınmaması durumunda devam eder. Mevlit dinimizde emredilen fiillerdendir zannı oluştuğu anda bu anlayış bidat haline dönüşür. Zira Asrı Saadette olmayan bir değere (davranışa) dinidir denilmesi onu bidat sıfatı kazandıracaktır. 
 
Dini açıdan mubah ve içeriği açısından faziletli amellerden oluşan mevlidin Müslümanların evlilik, sünnet ve akrabalarının vefatları münasebetiyle okunulması mübahtır ve faziletli ameller hükmündedir. 
 
Gayrimüslimler için okunması ya da okutulması için ise iki durum vardır. 
1. durum: yaşayan gayrimüslimlere hidayetleri için dua edilmesi caiz olduğundan onların hidayet bulmaları için mevlit tertip edilmesi de caiz olur. 
2. durum: gayrimüslimlerin ölmelerinden sonra onlara dua edilmesi küfürlerinin affedilmesi içinse bu haramdır. Bir Müslüman bir kâfirin küfrünün affedilip onun da cennete sokulması için dua etmez. Zira bu tür bir duadan Allah mü’minleri men etmiştir. 

Bir mü’minin kendisi için iyilikler yapan bir kâfire öldükten sonra azabının hafifletilmesi için dua etmesi ise kâfirlerin azaplarının hafifletilmeyeceğini ifade eden ayetlere nazaran caiz olmaz. 
Mü’minin Allah’ım bana yardım eden her kim varsa senden onlara rahmet etmeni niyaz ediyorum demesi ise caizdir.