Hit (1123) F-1171

Osmanlı Devletinin Bir İslam Devleti Olmadığı İddiası

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2017-07-12 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Osmanlı Devletinin bir İslam Devleti olmadığı iddiası doğru mu?
Osmanlı Devleti sultanları Osman Gazi, II.Murad, Fatih Sultan Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan II. Abdulhamit hakkında öne sürülen içki içme, sarayda fuhuş ve işret alemleri tertip etme vs. iddialara dair ne dersiniz? (Eylül 2016)

el Cevab:
-Osmanlı devletinde İslam Hukuku kuralları uygulanmıştır. 
-Bu iddiaları ortaya atanlar oryantalistlerdir. Eserlerine bakarak eser adı cilt ve sayfalarını vereceğim inşallah.
Ülkemiz insanından bu iftiraları seslendirenler genellikle sol görüşe mensup insanlardır. Abdulhamit Han’ı Kızıl Sultan olarak adlandırırlar.
Reşad Ekrem Koçu isimli gazeteci İstanbul Ansiklopedisi isimli 11 cildi tamamlanan broşür, gazete ansiklopedi karışımı eserinde Osman Gazi’ye içki içme iddiasını nispet etmiştir. Sultan II. murada ayyaş diyen de odur. Sultan fatihe etrafında cinsel sapıkları bulundurma, sapıkça şiirler yazma, oğlancılığı sarayda kurumsallaştırma iftirasını gazete dergi yoluyla nispet eden de oryantalistlerden sonra odur.
Gazeteci Murad Bardakçı ve hocası İlber Ortaylı ve onların ikisinin de hocası Halil İnalcık’da aynı iftiraları eserlerinde ya da Tv lerdeki konuşmalarında onlarca kez tekrarlamışlardır. Reşat Ekrem Koçu Osmanlı Padişahları isimli bir özetleme yaparak bu iddiaları ayrıca kitaplaştırmıştır. Murat Bardakçı “Osmalıda Seks” isimli kitapta bu iddiaları arlanmadan neşretmiştir. Halil İnalcık önce “Şair ve Patron” isimli bir eserde sonra bazı eklemeler yaparak “Has Bağçede Ayş u Tarab” ismiyle genişlettiği kitapta bu iddiaları tekrarlamıştır.
Reşad Ekrem Koçu’nun İslam ahlakına uymayan bir hayatı olduğunu son dönem edebiyatçılarından Orhan Pamuk bir röportajında açıklamıştır.
Bu insanların 600 kusur yıl Müslüman ordularına komuta etmiş Osmanlı devletinin sultanlarına bu töhmetleri nispet etmelerinin nedeni araştırılmalıdır. 
Konu muhtemelen batı menşeili bir intikam operasyonunun bir parçasıdır. 
Osmanlının Türk olmadığı iddialarına kadar işi vardırdıkları yetmiyormuş gibi günümüzde hala bu onursuz iddiaları arlanmadan Tv lerde tekrarlayan bu üş dört şahıstır. 
Anlaşıldığı kadarıyla hepsi içki içen ve seven insanlardır. Osmanlı sultanlarına attıkları iftiralar ise Arap atasözündeki gibi olsa gerektir.
رمني بدائها
Hazin ki tarihçilerin yüz karası lakabına müstehak bu insanlar, iftira attıkları sultanların özel mülklerine haksız yere gömüldüler. Allah dünya da ve ahirette yüzlerini kara etsin.