Hit (1516) F-1166

Darbecilerin, Bağilerin Malları Ganimettir Demek Doğru mudur

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2017-07-12 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2020-05-23
Soru: Abdulmetin Balkanlıoğlu darbecilerin malları ganimettir şeklindeki ifadesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bağilerin Malları ganimettir demek doğru mudur?
https://www.youtube.com/watch?v=732lfBQdBVI 
 
el Cevab:
Baği devlete bir bahaneyle silahlı olarak isyan edenlere denilir.
Bağilerin Malları namusları, eşleri, çocukları, köleleri vs. mülkleri onlardan alınmaz. Sadece silahlı isyanları bastırılır. Öldürenler şeri bir ceza olarak öldürülür. Diğer işledikleri mahzurlu fiiller İslam şeriatindeki cezai karşılığı neyse o şekilde cezalandırılır.
 
Bu konuda 4 mezhep arasında bir ihtilaf yoktur.
Abdulmetin Balkanlıoğlu darbecilerin malları ganimettir şeklindeki ifadesi kendisine yakışmamıştır. Tevbe edip özür dilemelidir.
 
Aşağıda imam es Serahsi’nin el Mebsut isimli eserinden metni vereceğim.
es Serahsi el Mebsut X.126,127; es Serahsi, el Mebsut VI. 138,139 (elektronik nüsha)
 
( قال ) ( وما أصاب أهل العدل من كراع أهل البغي وسلاحهم فلا بأس باستعمال ذلك عليهم عند الحاجة ) لأنهم لو احتاجوا إلى سلاح أهل العدل كان لهم أن يأخذوه للحاجة والضرورة وقد أخذ رسول الله - صلى الله عليه و سلم - من صفوان دروعا في حرب هوازن وكان ذلك بغير رضاه حيث قال أغصبا يا محمد فإذا كان يجوز ذلك في سلاح من لا يقاتل ففي سلاح من يقاتل من أهل البغي أولى فإذا وضعت الحرب أوزارها رد جميع ذلك عليهم لزوال الحاجة وكذلك ما أصيب من أموالهم يرد إليهم لأنه لم يتملك ذلك المال عليهم لبقاء العصمة والإحراز فيه ولأن الملك بطريق القهر لا يثبت ما لم يتم وتمامه بالإحراز بدار تخالف دار المستولى عليه وذلك لا يوجد بين أهل البغي وأهل العدل لأن دار الفئتين واحدة
 
İbn Hazm , el Mhalla XI.127; ed Dirdir, eş Şerhul Kebir ala Muhtasar Halil IV.266
 
Not:
Darbecilerin fiilleri esasen dinimize göre büyük günahtır. Bağy, masumların kanının akıtılması, milletin malına zarar verilmesi haramdır. Darbeye karışanların ve onları azmettirenlerin mallarından ve mülklerinden olmasa da örneğin küçükbaş hayvanlar vs. gibi mallarının bakımıyla uğraşılmayıp paraya çevrilmesine ve onlar adına bir yerde korunmasına cevaz verenler olmuştur. Hatta İslam devleti tutuklanan darbecilere yapacağı harcamaları bu tür mallardan harcar da diyenler olmuştur… Ama bu darbecilerin mallarına el konulması hakkını vermez. Şerleri def edildikten sonra malları hatta silahları kendilerine iade edilir.
Bk. [1]
 
Darbecilerin Müslümanlardan başka amaçlarla topladıkları hayır hasenat paralarına el konulması ise başka bir konudur.
Yine şirket okul holdinglerine el konulması ise başka bir konudur. Bunları ayrıca delilleriyle ve hükümlerini beyan ederek yazmak ta fayda vardır.
 
Mülahaza: Serap Arslan
Savaş malı değil de bunlar ülke içindeki fitnecilerin malı haksız kazanç bu zaten devletin malı değil midir bunlar sadece basit isyancı değil din düşmanı kul hakkı yemiş kafirlik derecesine ulaştığı iddia edilen ki ben içlerinde kaldım Gülen’e peygamber diyorlardı bu da onları kafir yapmaz mı, zira efendimiz s.a.v.den başka peygamber gelmeyecek ben baya karıştım yorumunuzdan :(
 
el Cevab: Soru ve cevabı Bağy esaslı olarak verilmiştir.
Bağy suçu islam devlet başkanına ve hükümetine silahlı olarak başkaldırı suçudur. Bu suça işlemek sahibini dinden çıkarmaz.
Bu suçu işleyen öldürme fiili cürümü işlediyse şeri bir ceza olarak devlet tarafından öldürülür.
(Bireyler sulh anında cezalandırma yapamaz. Emir alan devlet görevlileri isyan anında gerekirse isyancıları vurabilirler)
İsyan edenlerin tutuklandıktan sonra yargılanmaları gerekir. Yargılama sonunda isyancılar işledikleri cürümlere göre öldürme suçu işledilerse öldürülürler. Sadece isyancılara destek verdilerse hakim tarafından caydırıcı cezalara çarptırılırlar.
-Bağilerin malları müsadere edilemez. Eşleri babaları çocukları suça iştirak etmedilerse cezalandırılamaz. Ortak oldukları şirketler ya da mülkler müsadere edilemez.
-Bu isyana katılanlar nefy (sürgün) edilebilirler. Gözlem altında tutulabilirler. Adaletleri düşürülebilir (mahkemelerde güvenilir şahitlik yapamazlar) devlet görevi kamu görevi verilmezler, devlet işlerinden ihalelerden men edilirler, ticari işleri kısıtlanabilir kamu hizmetlerinden yararlanmaları kısıtlanabilir.
Bütün bu yazdıklarım İslam fıkhı açısından böyledir. Sadece Müslümanları bağlar.

Not 1 ::
Darbecilerin fiilleri esasen dinimize göre büyük günahtır.
Bağy, masumların kanının akıtılması, milletin malına zarar verilmesi haramdır.
Darbeye karışanların ve onları azmettirenlerin mallarından ve mülklerinden olmasa da örneğin küçükbaş hayvanlar vs. gibi mallarının bakımıyla uğraşılmayıp paraya çevrilmesine ve onlar adına bir yerde korunmasına cevaz verenler olmuştur. Hatta İslam devleti tutuklanan darbecilere yapacağı harcamaları bu tür mallardan harcar da diyenler olmuştur…
Ama bu darbecilerin mallarına el konulması hakkını vermez. Şerleri def edildikten sonra malları hatta silahları kendilerine iade edilir.
Bk. es Serahsi, el Mebsut X.127 vd.;
ez Zeylai, Tebyinul Hakaik III.295

Not 2 ::
Darbecilerin Müslümanlardan başka amaçlarla topladıkları hayır hasenat paralarına el konulması ise başka bir konudur.
Yine şirket okul holdinglerine el konulması ise başka bir konudur. Bunları ayrıca delilleriyle ve hükümlerini beyan ederek yazmak ta fayda vardır.

Not 3::
Abdulmetin Balkanlıoğlu nu Şahsen tanırım . Uzun yıllardır hoşkadem camisinde ve diğer fatih camilerinde vaazlarıyla binlerce insana özellikle gençlere hayrı dokunmuş ülke çapında yaptığı sohbetlerle
güzel hizmetlere vesile olmuştur. Darbe girişiminin ilk günlerinde olayın da etkisiyle bir çok insanımız darbecilere ve darbecilerin arkasındaki malum cemaate ölçüsüz tepkiler vermişlerdi. Bu da onlardan birisi olmuştur.
Darbecilerin ve onları destekleyen kişilerin müşrik olduğuna dair sözler de nakledildiğini duydum. ama bir ses kaydına rastlamadım. Darbe ve müslüman öldürme, büyük günahtır. Öldüren müslüman kanını helal kabul ederek öldürürse dinden çıkar, ebedi cehennemlik olur. Allah muhafaza buyursun. Bu küfür olur, Ama yine de şirk olmaz.

"Darbecilerin malları ganimettir" şeklindeki ifadesi kendisine yakışmamıştır. Tevbe edip özür dilemelidir.
Onun bu tavrının benzeri hz. Ali ile Cemel ve Sıffin savaşına katılan diğer orduda yer alan sahabelerin malları, eşleri, mülklerini hariciler ve bir kısım zayıf birikimli insanlar da seslendirmiş hz. Ali (kerremallahu vecheh) "ihvanuna bağav aleyna "Bunlar din kardeşlerimiz bize bağy ettiler " cevabını vermiş ; ama onların bu taleplerini reddetmiştir. Onun " bu insanların mallarını ganimet; kadınlarını cariye dağıtsak hanginiz müminlerin annesini cariye olarak alacak " çıkışı da yine çok önemlidir.
Efendimizin "Müminin mümine canı malı namusu haramdır" hadisi ortada dururken bu cüretli ;çok cüretli laf Balkanlıoğlu'na yakışmamıştır.
 
Not 4 ::Medeni hukuktaki silahlı isyan suçu ile alakalı yaptırımlar bizim ilgi alanımızda değildir.
 

[1] es Serahsi, el Mebsut X.127 vd.; ez Zeylai, Tebyinul Hakaik III.295