Hit (1554) F-1127

Kadınların Cennetteki Kocaları

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2016-04-23 Güncelleyen : /2016-04-29

Soru: Cennet kadınları dünya hayatında birden fazla evlilik yapmışlarsa; kiminle evli olacaklardır. Konu hakkında bir ayet ya da hadis var mıdır?

el Cevab:
Cennette bekâr kimse olmayacaktır. Herkesin eşi olacaktır. 
Bunu onların eşleri vardır mealine gelen çok sayıda ayet ile ''cennette bekâr (evli olmayan) yoktur'' hadisi ifade eder. [1]
--Kadınların dünya hayatındaki eşleriyle değil istedikleri erkekle evlenmekte hür olacaklarına dair bir rivayete rastlamadım. 
--Birden fazla evlilik yapmış kadınların hakkında iki rivayet var. Birincisi son eşleriyle evli olmaları; ikincisi de hangi eşleri daha sevgili ise ve müttaki ise onun eşi olmayı tercih edebilmeleri rivayetleri.

1---Kadınların son eşlerinin eşleri olacağı rivayeti.
Ümmü Derda hadisi; 
et Tabarani [2] rivayet etmiştir. Hadis bazı illetleri varsa da sahihtir. 
حديث أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما مرفوعاً:  أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت، فهي لآخر أزواجها  

-Bu rivayeti destekler mahiyette Aişe [ra] dan da bir rivayet daha vardır. Onda da efendimiz kadının cennete girenlerden son eşiyle evli olacağını haber vermektedir. Bk.[3]
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المرأة لآخر أزواجها " .

-Sahabeden Huzeyfe (ra) vefat etmeden evvel eşine cennette benim eşim olmak istiyorsan benden sonra evlenme demiştir. [4]
عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ شِئْتِ أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ ، فَلا تَزَوَّجِي بَعْدِي ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِي الْجَنَّةِ لآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الدُّنْيَا ، فَلِذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْكَحْنَ بَعْدَهُ ، لأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الْجَنَّةِ " .

-Esma bint Ebi Bekr es Sıddık hadisi; [5]
Ebu Bekr (ra) ın kızı Esma Zubeyr b Avvam ile evliydi, Zubeyr onu bazı konularda çok sıkı tutuyordu. Bu durumu babasına şikayet edince, Ebu Bekr (ra) kızına,; Kızım, sabretmeni tavsiye ederim. Bir kadının salih müttaki bir eşi varsa sonra onun nikahında iken ölürse ve sonrasında evlenmezse cennette bir arada olurlar.''

عن عكرمة إن أسماء بنت أبي بكر كانت تحت الزبير بن العوام، وكان شديداً عليها، فأتت أباها، فشكت ذلك إليه، فقال: يا بنية اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح، ثم مات عنها، فلم تزوج بعده جمع بينهما في الجنة

2---Kadınların takva olan eşlerini ya da beğendikleri eşlerini tercih edecekleri rivayeti Enes (ra) dan nakledilmektedir.
Rivayetin senedindeki raviler sebebiyle ''çok zayıf'' kabul edilmesi bir vakıadır. Bk.[6] 
عن أنس : أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله ، المرأة يكون لها الزوجان في الدنيا ، ثم يموتون ويجتمعون في الجنة ، لأيهما تكون ؟ للأول أو للآخر ؟
قال : لأحسنهما خلقا كان معها يا أم حبيبة ، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة "

Kurtubi'nin rivayet ettiği eşlerinden birisini tercih edeceği şeklindeki rivayetin senedindeki 
وذكر أبو بكر بن النجاد قال : حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر حدثنا عبيد بن إسحاق العطار حدثنا سنان بن هارون عن حميد

--Kadının eşlerinden hangisini isterse onu seçeceğine dair Ümmü Habibe (ra) dan da bir rivayet vardır. 
Bu rivayeti de et Tabarani el Mucem el Kebir’inde [7] ve Abd İbn Humeyd [8], rivayet etmişlerse de bu rivayet hakkında da el Heytemi senedindeki Ubeyd b İshak sebebiyle (kendisi hakkındaki hüküm metruk el hadis (hadisi alınmaz) rivayetle amel edilemeyeceğini ifade etmiştir. [9]
Ubeyd b İshak ve Sinan b. Harun ilki çok zayıf bir ravi ikincisi de zayıf bir ravidir. Bu sebeple bu rivayetle amel edilemez. Üzerine hüküm bina edilemez. Bk.[10]

Netice itibarıyla;
Birden fazla evlilik yapan kadının cennette son eşiyle evli olacağı delilinin diğerine göre daha güçlü olmasına nazaran tercih edilmelidir. 
Kadınının ölmüş eşi ya da eski eşi (boşandığı eş) artık dünya hayatında bile eşi olmadığından zaten tartışma dışı olmalıdır. Kadının eski eşleri arasında tercih edebileceği düşüncesi bu açıdan tutarsızdır. Artık eski eş ya da eşler üzerine başka evlilik yaptıysa yabancı hükmündedirler. 
-Cennetliklerin cennette üzülmeyecekleri ve nefislerinin ne isterse onlara verileceği genel müjdesini içeren ayet ile delil getirip kadının istediği erkekle evlenmesine yol arayanlar da vardır. 
Kalplerindeki kızgınlıkları alırız ayetindeki ifadeye göre onların orada temizlenmiş arındırılmış eşleri vardır ayetine göre ve cennet hayatının dünya hayatının mükafatı bir hayat olması gerçeğine göre ve sahabenin eşine cennette benim eşim kalmak istiyorsan başkasıyla evlenme tavsiyesine dayanarak kadınların cennette son eşlerinin eşi olacakları fetvasının daha güçlü olduğunu tercih ediyorum. [11] 
Huzeyfe (ra) dan nakledilen rivayetin metni bu anlayışın asrı saadette yaygınlığına delildir. Ve mutlaka dikkate alınmalıdır. 
Peygamber efendimizin hanımlarının başkalarıyla evlenmesine izin olmamasının sebebinin de bu olması yine bu tercihimizi destekler mahiyettedir. Ebu Bekir (ra)ın kızı esma ya söyledikleri de sahabe döneminde bu anlayışın yaygın dini değer olarak bilindiğini ifade etmektedir. 
Diğer rivayetlerin ''vah'' ve gerçekten zayıf senedlerinin olduğunu zaten ifade etmiştim.

Mülahaza: Rümeysa Gültekin 
Peki zorla ve istemeyerek evlendirilmişse ya da sevdiği adama kavuşamamışsa bu kişi cennette sevmediği adamla mı beraber olur?

el Cevab: Cennet ikram yeridir. Hüsnü zan edin. 
Sevgi ve nefret nefsin halleridir. İnancıyla ameliyle ve ahlakıyla cennet lütfuna mazhar olan bir karı-koca ahiret yurdunda cennete girdilerse, ayeti kerimede bunların arasındaki kin, hased, nefretleşmeleri Allah’ın alacağı ifade ediliyor. Ayeti yukarıdaki cevaplarda yazmıştım. 

Allah Teala ''gözlerin görmediği kulakların duymadığı şeylerin olduğu yurt olarak vasf etti cenneti.
-Sorduğunuz soru gibi çok soru sorulabilir ben de diğer delillere dayanarak size çok cevaplar verebilirim. Ama fıkhi meselelerde fetva gerekli ise de itikadi ve özellikle gaybi konular da sadece doğruları seslendirip ileri gitmemek esas olandır. Uygun olandır.
 

Dipnotlar:
[1]   Muslim, es Sahih, H No: 2834
[2]   et Tabarani, el Mucem el Avsat, III.275 H No: 3130; Ebu Ali el Harrani, Tarihu'r Rakka III.39; Ebu'ş-şeyh, Tabakatu'l-Muhaddisin, H No: 1120
[3]   Hatib el Bağdadi, Tarihu Bağdad, IX. 228. Hatib el Bağdadinin rivayet ettiği rivayetin senedi de zayıftır. 
[4]   el Beyhaki, es Sünenu'l-Kubra, VII.69, H No: 12424
        Ayrıca Bk. el Hatib el Bağdadi, Tarihu Bağdad, IX. 328
[5]    İbn Asakir, Tarihu Dımeşk, XVI.69
[6]    el Kurtubi, et Tezkira II.278 ve et Tabarani, el Mu'cem el Kebir , XXIII. 367 ve et Tabarani, el Mucem el evsat, III. 279 da Umm Seleme (ra)dan rivayet etmişlerdir. 
         el Heytemi, Mecmeuz Zevaid VII. 255 de bu rivayetin senedindeki Süleyman b. Ebi kerime sebebiyle zayıf olduğunu kaydetmiştir. 
[7]    et Tabarani, el Mucem el Kebir, XXIII. 222; 
[8]    Abd ibn Humeyd, el Musned I.365 
[9]    el Heytemi, Mecmau'z-zevaid, VIII.52
[10]  Ebu Hatım er Razi , el Cerh ve't Tadil, V.401 (... في حديثه بعض الإنكار)
         Bk. en Nesai, ed Duafa vel Metrukin, s. 72 (.. متروك الحديث .)
         Bk. ez Zehebi, Mizanu'l itidal, V.24.
( ضعفه يحيى ، وقال البخاري : عنده مناكير ، وقال الأزدي : متروك الحديث ، وقال الدارقطني : ضعيف ، وأما أبو حاتم فرضيَه ! وقال ابن عدي : عامَّة حديثه منكر )
         Sinan b. Harun hakkında; 
         İbn Hıbban, el Mecruhin, I.354 
         (منكر الحديث جدّاً ، يروي المناكير عن المشاهير )
[11]   Huzeyfe (ra)dan nakledilen rivayetin metni bu anlayışın asrı saadette yaygınlığına delildir. Ve mutlaka dikkate alınmalıdır. 
Peygamber efendimizin hanımlarının başkalarıyla evlenmesine izin olmamasının sebebinin de bu olması yine bu tercihimizi destekler mahiyettedir. Bk. el Beyhaki, es Sünen el Kubra, H No: 12424