Hit (1628) F-1126

Bir Müslümana Münafık Nitelemesi Yapmak Caiz midir?

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2016-04-23 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Nifak alametlerinden biri veya birkaçı üzerinde var olan bir Müslümana münafık nitelemesi yapmak caiz midir?

el Cevab:
Küfür ve nifak konularında çok açık bir beyyine olmaksızın şahsi hüküm verilmez. Verilmemelidir. Verilecek kadar delil varsa bu delillere göre bu şahıs kafirdir ya da münafıktır denilebilir. 

-Bu tür ağır nitelemeler ne dediğini bilenler tarafından kullanılmalı, Müslümanlar en ufak anlaşmazlık durumlarında birbirlerini küfür ile veya münafıklıkla itham etmemelidir. 

Açık deliller bulunduğu takdirde bir şahsın hakkında münafık denilebilineceğinin delili Buhari ve Müslim'in naklettiği İbn Ömer hadisidir... 
Efendimiz ''üç sıfat bir insanda var ise o tam bir münafıktır'', buyurmuşlardır. Buna göre münafıkların alametlerinden sayılan sıfatları taşıyanlara bu adam münafık denilmesi caiz olur. 

Bu durum münafık olarak nitelenen şahsa sövmek değil, iman küfür açısından onun hangi sıfatı hak ettiğini tespit gayesiyle söylenilebilir. 
''Müslüman söven değildir'’, hadisi bu sınırlamayı getirir.

Abdullah b Ömer (ra) dan:
4 sıfat kimde varsa o apaçık münafıktır. O dört sıfattan birisi kendisinde var olan ise -onu bırakıncaya kadar- nifak tan bir parça taşıyor demektir. Söz söylediğinde yalan konuşan, söz verdiğinde tutmayan, hasımlaştığında haddi aşıp fücur (günah) işleyen, anlaşma yaptığında anlaşmayı(sebepsiz yere) bozan...'' [1]

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : أربع من كن فيه كان منافقا ، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : من إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا خاصم فجر ، وإذا عاهد غدر

 


[1]   Buhari, es Sahih H No: 2292; ve 2959; Muslim, es Sahih, H No: 91