Hit (1955) F-1013

Mekke Ve Medinenin Yönetim Şekli Nasıl Olmalı

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2021-11-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Mekke ve Medine'yi yönetme Hakkı'na ve ehliyetine Suud ailesi sahip olmadığını bir kez daha gösterdi. Suud haremeynin hadimi olmak yerine hakimi olmaya yeltendi. Egemenliğini ikame etmek için hem tabi varlığını, hem tarihi varlığını yok etti. Mekke ve Medine'nin yönetimi tekrar ehli beyt mensubu Seyyid ve şeriflere verilmelidir. Haremeynin hiç bir ülkenin hakimiyetine teslim edilmemelidir. Orda ümmet egemen olmalıdır. Mekke ummül kura fonksiyonuna geri döndürülmelidir. Medine "küresel Medine"nin başkenti olmalıdır. Her müslüman ülke Mekke'nin ve Medine'nin ihtiyaçlarını gidermede sorumluluk üstlenmelidir. Kimi ülkeler temizliğinden, kimileri iskanından, kimileri Güvenliğinden.. sorumlu olmalı. Ve bu sorumluluk alanları tüm ümmete ilan edilmeli. Ülkeler bu konularda yarışmalı. Hacılara hizmet noktasında tatlı ve hayırlı bir yarışa girmelidir. Mekke ve Medine özerkleşmeli ve özgürleşmelidir.

el Cevab:
1-Mekke-Medine yönetiminin Ehli beyt mensuplarına verilmesi fikri dini değildir. Soruyu soranın İslami kültürün eksik olduğunu göstermektedir. Mekke Medine’nin yönetilmesi diye bir dini emir yoktur. Müslümanların islam değerlerine göre başkan seçip ona itaat etmeleri diye bir değer vardır. Ama günümüz müslümanları bunu yapmaktan acizdirler.

2- Her Müslüman ülke Mekke'nin ve Medine'nin ihtiyaçlarını gidermede sorumluluk üstlenmelidir, teklifi de hatalıdır. Bu çözüm yerine kargaşa ve kördüğüm inatlaşmalara sebebiyet verecektir. Bu da laik demokratik normlarda yönetimleri olan ülkelerin oluşturduğu ''İslam Birliği''nin eline terk edilecek iş değildir. Son İslam birliği teşkilatı başkanı ülkemizde Chp’nin adayı olmaktan haya etmeyen bir adamdı.
Diğer taraftan Peygamber efendimiz kıyamete kadar kabenin hizmetlerinin görülmesi görevini Beni Şeybe kabilesine emanet etmiş ve sizden bunu ancak zalimler alır buyurmuşlardır. 
Hac Emirliği görevi için Müminlerin Emiri atama yapar. Bu asrı saadetten Osmanlı devri sonuna kadar böyle yapılmıştır. Günümüzde de hicazda hakim olan aile olan Suud ailesi bu göreve atama yapıyor. Kanaatimce İslam ülkeleri sadece eksikliklerin düzenlenmesi noktasında teknik ve danışmanlık düzeyinde yardımlarda bulunabilecek durumdadırlar. Onun ilerisine geçip görev ve sorumluluk alabilecek İslam ülkesi yoktur. Zira zahiren de olsa Suudi Arabistan da İslam fıkhı kurallarına göre hareket edilmektedir. Şu an için Bu durumda olan bir başka islam ülkesi yoktur. 
3- Mekke Medine’nin özerkleştirilmesi fikri ise öncelikle pratikte uygulama şansı olmayan bir düşüncedir. Müslümanlardan hangi güç bunu üstlenecek birikim siyasal ve askeri güçtedir. Hangi devlet Mekke ve Medine’yi koruma uğruna varlığını sona erdirmeyi göze alabilecek durumdadır. Şu an için bu tür basit düşünceler sadece Haremeyn bölgesine de kriz sokar. Hac farizasının tatiline sebebiyet verir. 
4- Osmanlı gibi Haremeyni korumak ve islamın izzetini canları malları ve ailelerinin önünde tutmak asaletinde bir devlet olmadan vakıanın kötüsünün daha da kötüleşebileceği maceralara girmek isabetli olmayacaktır.

Kabenin Bakım Görevi ''Sidane'' nin Beni Şeybe 'ye verilmesinin Delilleri:
1-Ayet: ''Allah sizlere emanetleri ehline vermenizi emrediyor...'' Nisa 58 ayeti Osman b Talha hakkında inmiştir. Efendimiz Mekke’nin fethi günü kabenin anahtarlarını ondan teslim almış sonra da ilahi emirle bu anahtarları ve görevi kıyamete kadar ona ve ailesine vermiştir. 
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا 

2-Ayet: Hadisi şeriflerde bu olay detaylıca anlatılır. 'ey Beni Talha ,'Kabe’nin bakımı ve hizmetleri görevi sizindir. Bu görevi sizden ancak zalimler gasp eder'' hadisi sahihtir. 
خُذُوهَا ، يَعْنِي حِجَابَةَ الْكَعْبَةِ ، يَا بَنِي طَلْحَةَ خَالِدَةً تَالِدَةً لا يَنْزَعُهَا مِنْكُمْ إِلا ظَالِمٌ 


Bk. es Süheyli, er Ravdu'l-unf VII.74 vd.;
İbn Hacer el Askalani, Fethu'l-Bari, VIII.19 vd.
İbn Hacer el Heytemi, Mecmauz-zevaid, III. 285 h no: 5707
Ayrıca bk. es Sehavi, el Makasıdu'l-Hasene, h no: 418