Hit (3182) F-101

İmam Malike Cünübün Kuran Okumasına Cevaz Vermesinin Nisbeti Hakkındadır

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Abdest,Kur'an
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2015-04-15 Güncelleyen : /2017-03-02

Soru: Kuran ezberini yapabilmek için (öğrenci-öğretici) maliki mezhebine uyup adet döneminde kuran okumaya karar verirse ne yapmalıdır kuran okumadan önce abdest almalı mıdır Kurana dokunmadan mı okuması gerekir? Kuran ezberini yapabilmek için (öğrenci-öğretici) maliki mezhebine uyup adet döneminde kuran okumaya karar verirse ne yapmalıdır Kuran okumadan önce abdest almalı mıdır, Kuran’a dokunmadan mı okuması gerekir?
 

İmam Malik'e Cünübün Kuran Okumasına Cevaz Vermesinin Nispeti Hakkındadır.

İmam Malikin korunma ayetlerinin bazılarının korunma kasdıyla okunmasına cevaz verdiği rivayet edilir. 
Hayızlı’nın kuran okumasında kendisinde iki rivayet vardır. Okuyabilir şeklinde ve okuyamaz şeklinde[1] 

İbn Hazm’ın bidayetul müctehid deki imam Malik’e nisbet ettiği görüş:
Hayızlı kadının uzun müddet ezber ve kuran okumaktan uzak kalırsa ezberinin gideceği veya zayıflayacağı illetine dayandırılmış. [2]
İbn Hazm sözü imam Malik’e ancak bu ifadeyle nisbet etmiş. Benim tetebbum ibn Hazmın bidayatul muctehidde özellikle hanefilere nisbetlerinin çoğu kere doğru olmamasıdır. İmam Malik’le alakalı nisbetlerini incelemek lazım.
66. sayfa da imam Malik’e cünübün mescide hiç bir surette girmesinin caiz olmayacağı fetvasını naklediyor.  Diyanetin ilgili yetkililerinin bu fetvaya göre mescidlere kuran kursu hocalarını nasıl soktukları sorusu ister istemez akla gelmektedir. 
Bir rivayete göre hayızlının kuran okutmasına cevaz verdiği kabul edilse bile mescide cünüb ve hayızlının girmesine cevazın imam malike dayandırılması hata olur. 
Kaldı ki imam Malik ibn Hazm’ın nakline göre hayızlının kuran okumasına hafızlığı unutur korkusuyla cevaz vermiş görünmektedir. Bu unutma endişesine nazaran imam Nevevinin dedikleri mülahaza edilmelidir.
İmam Malik’e nisbet edilen fetva hafızın kuran ezberini tekrar etmediği takdirde hıfzına duyulan endişe için ise hafızlık eğitiminde görevli kadının kuran ı öğretmesine delil olmaz. 
Yine mescidlere imam Malik’in fetvasına göre girilmesi fetvası aksi sabit olduğundan tekrar değerlendirilmelidir.

Mülahaza: Cemile Şık 
Yazdıklarınıza bakarak hafızlık yapılmasa da düzenli ezber yapan öğrencinin evinde ya da okulda ezbere ara vermesi durumunda ezberini unutma ihtimali varsa hayız döneminde de okumasına izin vardır diyebiliriz sanırım ama yine de tam olarak aradığım cevap sadece bu değil. Öğrenci eskiyi tekrar ederken yeni ezber de yapabilir mi yapabilirse abdest alması gerekir mi?

el Cevab: Aklından geçirme şeklinde evet.
Hayız döneminde kuranı sesli okuyarak öğretme, mushafa temas etme değil.

Ek:
İmam malike nispet edilen fetva ile amel etme ısrarının sebebi
- Sebebin Allah korkusu ve takva olmadığı bir vakıa
- Allah ve Rasulu namaz gibi dinin direği bir ibadeti yapmama, oruç gibi 5 esastan birisini tehir etme emri verirken, bu Kuran okuma ve okutma amelinde hayız halinde (ki 3 gün 7 gündür) ısrar etmek dindarlıktan değil, dini ölçüleri dini değerleri ''ezerek'' yapma marazasındandır.
 


[1] bkz.en Nevevi, el Mecmu, II.158
 

[2] bkz.İbn Hazm, Bidayetul Muctehid, I.67 

link why do women cheat why do wifes cheat