Hit (2053) D-794

Peyman Gazetesi

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili :
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Gazete
Ekleyen : /2015-06-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Peyman Gazetesi (28 Haziran 1909)

Gayesinin “ ... hikmet-i şarkiye ile marifet-i garbiyenin telif ve tevhidinden tevellüt edecek millî ve samimi bir medeniyet-i âliye-i Osmaniye” olduğu belirtliyor. Peyman Gazetesi Ziya Gökalp’in tahrik, teşvik ve destekleriyle yayımlanmıştır.

Ziya Gökalp’in bu gazetede değişik imzalarla 5 şiiri ve 19 makalesi yayınlanmıştır. Nutuklarından birinin Kürtçesi de Peymanda yer almaktadır ( No. 12).

47 numaralı son sayıda “ Böyle perişan ve hayide bir surette neşr olunmaktansa birkaç hafta tatil-i neşriyat etmeği muvafık gördük.” deniyor.

Peyman gazetesi yalnız 47 sayı yayınlammıştır.

Cavit Orhan Tütengil ve Şevket Beysanoğlu gazete hakkında bilgi verirken şu ibareyi kullanmışlardır: “Diyarbakır’da çıkan ilk hususi gazetedir. ”. Yaptığımız araştırmaya göre bu bilgi yanlıştır; çünkü Peyman gazetesinden önce Ali Emirî Efendi tarafından Amid-i Sevda yayınlammıştır.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 1909
Yayın Bitiş Tarihi :
Yayın Sayı Adedi : 47