Hit (7724) D-79

Dergah Mecmuası

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Osmanlıca
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Dil, Edebiyat, Sanat, Tarih
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-22 Güncelleyen : /0000-00-00

Dergâh Mecmuası

Mecmuanın adını Yahya Kemal bulmuştur.

Maksadı, Edebiyat fakültesindeki kabiliyetli öğrencilerini etrafına toplamaktı.
Dergâh, Millî Mücadele yıllarının acılı, ümitli havası içinde çıkmaya başladı.

Yahya Kemal, mecmuanın dizgi, tertip, başlık, baskı işlerinden makalelerin konusuna ve tashihine kadar herşeyiyle ilgilendi.

Her sayıda bir sohbet yayımladı.

Ayrıca «İstanbul`un onbeş günü» adlı kronik sütununu da o idare ediyor, etrafındakilere konu vererek makale ısmarlıyordu.

Millî Mücadele içinde yaşayan ve fikir planında onu destekleyen bu nesil, Yahya Kemal`in Fransa`dan getirdiği fikirlerle birlikte yeni bir sanat, kültür ve milliyet görüşünü hazırladı.

Bu görüş, millî kaynaklara inen, millî hayatı günün ve mazinin meselelerinde arayan ve onu Türk tarih ve coğrafyasının, batıdan da etkilenmiş bir sentezi olarak gören «Tarih, sanat ve kültür milliyetçiliği» dir.

Yahya Kemal`in temsil ettiği «şiirde mükemmellik» ile Ahmed Haşim`in «saf şiir» fikri yeni Türk şiirinin estetiğini kurdu.

A. Hamdi Tanpınar bu yolu devam ettirdi.

«Yaşayan Türkçe» fikri, Dergâh mecmuasından, bilhassa Yahya Kemal`in dil anlayışından doğdu.

Bunun yanında M. Sekip Tunç`un Bergson tercüme ve araştırmaları ve Türk tekke şairlerinden yayımlanan metinler ve bunlar üzerinde yapılan incelemeler, mecmuaya ruhçu ve mistik bir hüviyet kazandırdı.

Şiir, makale, tenkit, tiyatro, hal tercümesi, hikâye, musahabe, edebiyat tarihi, dil, mûsikî, felsefe ve mimarî konularında telif ve tercüme yazılar yayımlandı.

Ayrıca Ahmed Haşim`in Göl saatleri adlı şiir kitabı Dergâh yayımlarının ilk kitabı olarak çıktı.


Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 15 Nisan 1337/1921
Yayın Bitiş Tarihi : 5 Kânunisani (Ocak) 1338/-1923
Yayın Sayı Adedi : 42