Hit (2626) D-777

Studıa Islamıca

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Fransızca
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Şarkiyat
Ekleyen : /2014-11-24 Güncelleyen : /0000-00-00

Studıa Islamıca

Fransız şarkiyat dergisi.
1953 yılında Robert Brunschvig ve Jo-sef Schacht'ın editörlüğünde Paris'te kurulmuş olup İslâm'ın dinî, tarihî, kültürel ve fikrî yönlerini konu alan makaleleri içermektedir.

İlk iki sayısı yıllık olarak çıkmış, daha sonra yılda iki sayı yayımlanmıştır. Aradaki bazı yıllarda (1958, 1968, 1971) tek sayı halinde basılan dergide Schacht’ın yerine 1971-1972'de bir süre G. E. von Grunebaum, ardından onun yerine 1975'ten itibaren A. L. Udovitch ve 1976’dan itibaren Brunschvig'in yerine A.-M. Turki editörlük yapmıştır. Ağırlıklı olarak Fransızca
ve İngilizce makalelerin yer aldığı derginin ilk takdim yazısında yayın ilkeleri anlatılırken öncelikle İslâm dininin meydana getirdiği medeniyetin muhteva ve niteliklerini ortaya koyma hedefi vurgulanmıştır. İslâm araştırmaları uzmanlarının yanında diğer eğitimli okuyuculara da hitap etmeyi amaçlayan derginin editörleri yeni konu ve tesbitleri öne çıkarmaya gayret göstermişlerdir.
Kuruluşundan itibaren araştırmacıların ilgisini çeken dergide birçok meşhur şarkiyatçının yazısı yayımlanmıştır. İlk sayıya J. Schacht’ın kaleme aldığı, kelâm ve aka- id alanında o yıllarda ortaya çıkarılan kaynakların tanıtıldığı “New Sources for the History of Muhammadan Theology" adlı makalesiyle başlanmış, bu sayıda ayrıca Bernard Lewis, Osman Turan, G. E. Von Grunebaum, J. Lecerf ve J. Berque de İslâm tarihinde aykırı akımlar, Selçuklu hükümdarları, İslâm edebiyat, mistik eğilimler ve Kuzey Afrika’ya dair makaleler yazmışlardır. Diğer sayılarda G.-H. Bousquet’- nin “Observations sociologiques sur les origines de l’lslam”, Ch. Pellat'nın “Le cul- te de Mu'avviya au llle siecle de l’hegire", R. Amaldez'in “La pensee religeuse d’Aver- roes”, A. Hourani’nin “The Changing Fa- ce of the Fertile Crescent in the XVIlIth Century”, E. Tyan'ın “Methodologie et sources du droit en İslam”, J. Schacht’ın “Problems of Modern lslamic Legislation”, A. Ahmed “Sayyid Ahmed Khan, Jamal al- Din al-Afghani and Müslim India". M. Al- lard’ın “Une methode nouvelle pour l'etu- de du Coran", G. Makdisi’nin "Ash'ari and the Ash’arites in lslamic Religious History”,
H.Corbin’in “La place du Molla Sadra Shi- razi dans la philosophie iranienne”, R. M. Frank’ın “Several Fundamental Assumpti- ons of the Basra School of the Mu’tazila",
S.H. Nasr’m “Al-Hikmat al-llahiyyah and Kalam", M. Arkoun’un “Logocentrisme et verite religieuse dans la pensee islami- que", M. Bernard'ın “La notion du ’ilm chez les premiers mu’tazilites”, F. Jadaane’nın "Les conditions socio-culturelles de la philosophie islamique", D. P. Little’ın “Did ibn Taymiyya Have a Screvv Loose?", C. Hil- lenbrand’ın “The Establishment of the Ar- tuqid Povver in Diyar Bakr in the TVvelfth Century” ve B. Abrahamov’un “Al-Ghazza- li’s Theory of Causality" başlıklı makaleleri dikkat çeken yazılardan bazılarıdır. Pa-ris’teki G. P. Maisonneuve-Larose tarafından basılan ve günümüzde de İslâm araştırmaları alanında Batı’daki önemli dergilerden biri kabul edilen Studia Islamica, 2003 yılından beri A. L. Udovitch ve H.
Touati'nin yönetiminde yayın hayatına devam etmektedir. Derginin en son 2007 yılına ait 104-105. sayıları yayımlanmıştır.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 1953
Yayın Bitiş Tarihi :
Yayın Sayı Adedi : 105