Hit (2484) D-748

Journal Of The Royal Asiatic Society (JRAS)

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili :
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Şarkiyat Araştırma
Ekleyen : /2014-09-26 Güncelleyen : /0000-00-00
Journal Of The Royal Asiatic Society(JRAS)
İngiltere'de yayımlanan şarkiyat dergisi.

15 Mart 1823'te Londra'da, Asiatic Society'nin (Kalküta) eski başkanlarından Sanskritist Henry Thomas Colebrooke tarafından kurulan ve ertesi yıl İngiltere Kralı IV. George'un himayesine girerek "Royal" unvanını alan The Asiatic Society of Great Britain and Ireland isimli derneğin yayın organıdır;
JRAS kısaltmasıyla tanınır.
Amacı Hindistan ve diğer Asya ülkelerinin tarih, medeniyet, sanat ve edebiyatını incelemek olan derneğin, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı çeşitli ülkelere mensup 900 kadar üyesi vardır.
1958-1961 yıllan arasında başkanlığını Türkolog Sir Gerard Clauson yapmıştır. Günümüzde derneğin Bombay, Hong Kong, Tokyo gibi on bir büyük Uzakdoğu şehrinde şubeleri bulunmaktadır.
KÜTÜPHANE : İngiltere'deki merkez binasında Asya üzerine tarih, coğrafya, din, felsefe, dil, sanat ve edebiyat alanlarında kaleme alınmış 100.000 kitap, 2250 süreli yayın. 2000 el yazması, pek çok harita, tablo, fotoğraf koleksiyonu ve çeşitli müzelik eşyayı barındıran birde kütüphanesi mevcuttur. Kütüphane, Hint ve Malay ağırlıklı iki bin-yılı kapsayan bir tarih zenginliğine sahiptir.

Dernek, Doğu dilleri için standart bir transkripsiyon sistemi geliştirmek amacıyla gayret gösteren ilk kurumlardan biri olup bir komiteye hazırlattığı Sanskrit ve Arap alfabelerini karşılayan harfler listesini 1894'te JRAS aracılığıyla yayımlamıştır.

Journal oi the Royal Asiatic Society
yılda dört fasikül olmak üzere 1834'te yayınma başladı.
İlk sayılarında ekonomik ve ticarî konular fazlaca işlendi; 1880'lerden itibaren dil, edebiyat, tarih, arkeoloji ve geleneksel kültür konuları ağırlık kazandı.
Zaman zaman Sümer, Akkad, Pers ve Hitit gibi Ön Asya kültürlerine de yer verilmekle beraber derginin ilk yüzyılına Hint alt kıtası üzerine kaleme alınan yazılar hâkim oldu.

Başlangıçta özellikle Yakındoğu İslâm medeniyeti ihmal edilmişti; ancak son dönemlerde bütün Asya kültürlerine daha dengeli bir biçimde ilgi gösterilmektedir.
Fransızca, Almanca ve İtalyanca makalelerin de yer aldığı dergi, yayın hayatına başladığı günden beri İngiliz şarkiyatçılarının araştırmalarının mahiyetini, fikirlerini ve zaman içinde değişen ilgilerini yansıtan en önemli yayın organı olma durumunu korumaktadır.

Önceleri yılda dört sayı çıkanlamadıysa da 1875'ten itibaren düzenli biçimde yılda bir cilt yayımlanmıştır. Fasikül sayısı 1944'teiki, 1991'de yapılan son düzenlemeyle üç (nisan, temmuz, kasım) olarak tesbit edilmiştir.
Derginin en önemli özelliklerinden biri de 1890'lardan bu yana kitap tanıtımlarına geniş bir şekilde yer vermesidir.
İlk sayıdan itibaren 1997'ye kadar çıkan makalelerle ilgili alfabetik yazar indeksi mevcuttur.
Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 1823
Yayın Bitiş Tarihi :
Yayın Sayı Adedi : 0