Hit (2741) D-727

Bugün Gazetesi

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Türkçe
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Siyasî
Ekleyen : /2014-09-19 Güncelleyen : /0000-00-00

Bugün Gazetesi
Yayımlandığı yıllarda Türkiye'de dinî duyarlılığın gelişmesinde önemli tesiri olan günlük, siyasî gazete.

14 Aralık 1966'da Mehmet Şevket Eygi tarafından kurulmuştur.
6 Mayıs 1969'dan itibaren sahibi Hayrettin Bulut, umumi neşriyat müdürü İsmail Oğuz, yazı işleri müdürü Hilmi Karabel olan gazete kapanmcaya kadar M. Şevket Eygi'nin belirlediği yayın politikasını takip etmiştir.
Türkiye'de çok partili hayatın sonucu olarak ortaya çıkan yeni basın dönemi, özellikle 1960'tan sonra muhafazakâr-milliyetçi düşünceye sahip gazete sayısının artmasına da imkân vermiştir. Bu doğrultudaki gazeteler arasında en çok dikkat çekenlerden biri olan Bugün, beş yıla yaklaşan yayın hayatı boyunca yurt içi ve yurt dışında cereyan eden çeşitli olayları ele alışı ve değerlendirişime İslâmî bir hareketin sözcüsü olmaya çalışmış, yayımlandığı tarihlerde alternatif bir güç oluşturan Marksist düşünce ve hareketlere karşı dinî bir cephe meydana getirmeye gayret etmiştir.
Tirajı o gün için yüksek sayılan 100.000 rakamına yaklaşan gazetenin başlatıp organize ettiği "toplu sabah namazları" da kamuoyunda yankılar uyandırmıştır.
Bugün'ün fikrî muhtevasını da oluşturan M. Şevket Eygi'nin "Günlük" sütununda yayımlanan yazıları aynı zamanda dikkatleri de üzerine çekmiştir. Bu sütunda çıkan "Doğrusu" başlıklı yazıdan dolayı ağır cezada yargılanan M. 5. Eygi. hakkında verilen mahkûmiyet kararı temyizde iken hac maksadıyla Mekke'ye gitmiş (Ocak 1969) ve birkaç ay kadar Suudi Arabistan. Ürdün ve Lübnan'da kaldıktan sonra Almanya'ya geçmiştir (1969).
1974 genel affına kadar orada oturan Eygi, Bugün'ün sıkıyönetim tarafından kapatıldığı tarihe kadar (I Mayıs 1971, yıl 5, sayı 1497) yurt dışından yazılar yazmaya ve gazeteyi yönetmeye devam etmiştir.
Bir müddet yayımlanamayan, isim hakkı devredildikten sonra ise yeni kadrosuyla çıkan ve yayını halen devam eden gazetenin eski Bugün'le hiçbir İlgisi kalmamıştır.

Bugün'de dikkati çeken bazı yazı serileri de yayımlanmış olup bunların en önemlileri şunlardır:
Eşref Edip, "Mehmed Akif'in Kur'an Tercümesi Meselesinin İç Yüzü".
"Mustafa Kemal Paşa'nın Gönderdiği Gizli Mektup";

Altan Deliorman, "Dün, Bugün, Yarın Bulgaristan Türkleri";
Nail Papatya. "Tarih Boyunca Büyük Zalimler";
Abdülhalim Akkul. "Hac ve Hacılar";
N. Nazif Tepedelenlioğlu, "Sultan Abdülhamid ve Kral Konstantin":
Hüseyin Hilmi Işık, "Ashâb-ı Kiram";
Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu, "Manzum Mesnevi Tercümesi".

Yayın hayatı boyunca Bugün'de yazı yazan başlıca köşe yazarları ise şunlardır:

Necip Fazıl Kısakürek,
Refik Özdek,
İsmail Oğuz,
Refik Şevki,
Bülent Seren,
Sezgin Sezer,
F. Cemal Oğuz Öcal,
Ahmet Güner,
Sinan Omur.
A. Selâmı Tosçuoğlu ve
İhsan Cemil Derbent
.
Ayrıca Ali Genceli "İslâm Âleminden" başlıklı köşesinde devamlı olarak İslâm ülkeleri ve meseleleri üzerine yazılar yazmıştır.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 1966
Yayın Bitiş Tarihi :
Yayın Sayı Adedi : 0