Hit (5083) D-694

Devlet

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Türkçe
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Aktüalite, Fikir, Haber, Sanat, Siyasî
Ekleyen : /2014-05-18 Güncelleyen : /0000-00-00
Devlet (17.04.1969-06.1979)

Milliyetçi haber ve yorum gazete-dergisi. Türk Ocağı ve Üniversiteliler Kültür Derneği’nden yetişen gençlerce çıkarıldı. Birbirini izleyen haftalık, ve aylık iki dönem halinde yayımlandı.

1.(Haftalık) dönem (17.04.1969-03.1978)
Devlet, 17 Nisan 1969 günü Ankara’da yayımlanmaya başladı. Yayımına haftalık olarak başlayan dergi, 20 Eylül 1971 günlük 128. sayısından başlanarak, 20 Kasım 1972 günlü 159. sayıya kadar on beş günde bir çıkarıldı; bundan sonra yeniden haftalığa döndü ve bu durum 435. sayıya kadar sürdü.
Her sayısı 12 sayfa olan bu gazete-derginin boyutu 42x29 sm. idi. Gazete kâğıdına basılıyordu. Kapak hizmeti gören ilk sayfasında, siyah üzerine beyaz olarak tasarlanmış olan logosunun altında, “Ey Türk kendine dön...” söylemi, sağ yanında da sayı ve tarih bildirimi yer alıyordu. Bunların altında kalan boşlukta ise önceki haftanın önemli olaylarına ilişkin resimlere ve önemli yorum yazılarının iri harflerle yazılmış başlıklarına yer verilmekte idi.
Devlet dergisinin sahip ve yazı işleri müdürlüğü görevlerini, 1-42. sayılar boyunca Halil Özyıldız yaptı. Özyıldız’ın evini İstanbul’a taşıması üzerine, 43. sayıda bu görevleri üstlenen İbrahim Metin, sahipliği dergi kapanıncaya kadar sürdürdü. Yazı işleri müdürlüğünü ise, 110. sayıdan başlayarak Tevfik Fikret Kılıçkaya yürüttü. Bunun üzerine oluşturulan “umumî neşriyat müdürlüğü görevini ilkin Mehmet Nedim Budak, daha sonra da Sadi Somuncuoğlu üstlendi.
Devletin çok geniş bir yazar ailesi vardı. Yüzlerce kişinin yazılarını yayımladı. “Devletten millete” başlıklı başyazılar imzasız yayımlanıyordu. Sürekli yazarları olan Galip Erdem, Emine Işınsu, Cezmi Kırımlıoğlu (Bayram), Hikmet Tanyu, Ârif Nihat Asya, Nuri Gürgür, Sadi Somuncuoğlu, Ayhan Tuğcugil (İskender Öksüz), Dilâver Cebeci, Abdürrahim Karakoç, İsmail Gerçeksöz, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu yanında Alparslan Türkeş, Atsız, Nejdet Sançar, Necmettin Hacıeminoğlu, Aziz Alpaut, Sait Ali Ankara, Osman Turan, İmre Toht, Tuncer Gülensoy, Sadık Kemal Tural, M. Fah¬rettin Kırzıoğlu, Mehmet Eröz, Şevket Kutkan, Gökçeoğlu Yavuz Yücel, M. Zeki Sofuoğlu, Nevzat Kösoğlu, Süleyman Hayri Bolay, Ahmet Kabaklı, Enis Öksüz, Mehmet Orhun, Kurt Tarık Özhan, Akdes Nimet Kurat, Yavuz Bülent Bâkiler, Nejat Göğünç, Mehmet Eröz, Âmiran Kurtkan, Sakin Öner, Ömer Öztükmen, Mustafa Kafalı, Necdet Sevinç, Kurt Karaca (Fikret Eren), Ahmet Rifat (Ahmet Nuri Yüksel), Hasan Oraltay, Enver Esenkova, Suat İlhan, Acar Okan, Mustafa Hacıömeroğlu, Hakkı Dursun Yıldız, Şaban Karataş, Ahmet Temir, Kâmil Turan, Yaşar Kutluay, Mehmet Altınsoy, Şeref Yılmaz, Şevket Bülent Yahnici ve daha pek çok yazar dergiye katkıda bulundular.
Devletin bu dönemdeki yayını Mart 1978 ayında çıkan 435. sayısı ile son buldu. Dergi, dokuz yıl süren bu yayını ile ülkücü gençlik hareketi için önemli bir yetiştirici ve yönlendirici hizmeti yapmakla kalmamış, o dönemin karmaşık olaylarını tespit ve kayıt etme görevini de başarı ile yürütmüştü. Bir ara satışı 23 bine kadar yükselen Devletin malî ve idarî yüküne dokuz yıl katlanan İbrahim Metin bu yükü taşıyamaz duruma gelince, derginin kapatılmasından başka yol kalmamıştı.

2.(Aylık) dönem (04-05.1978-06..1979)
Haftalık Devletin kapanması kesinleşince, o günlere kadar derginin çıkmasına yardımcı olan ve dergilerinin kapanmasına gönülleri razı olamayan, aralarında Osman Çakır, Osman Oktay, Meriç Coşkun, Nedim Ünal, Sadık Tokuçoğlu'nun bulunduğu on iki kişilik genç ülkücü topluluğu, maddî ve manevî imkânlarını birleştirerek derginin sürdürül¬mesi görevini üstlendiler. Nisan 1978'den başlayarak aylık olarak çıka¬rılmaya başlanan dergi, haftalık olanla olan bağlantısını belirtmek üzere, biri 1'den, öteki 436'dan başlayan iki ayrı numara ile yayılmanı- yor ve “ikinci dönem” söylemine yer veriyordu.
Aylık Devlet, 27x19 sm. boyutlu, 32 sayfalı idi. Değişik kâğıda basılan kapağın ilk sayfası, ortası boş renkli bir çerçevenin üst bölümünde, büyük, dişi harflerle yazılmış ad logoyu, altında “Milliyetçi aktüalite-fikir ve yorum dergisi' söylemini taşıyor, çerçevenin alt bölümünde de sayı belirteci veriliyordu. Derginin 1-11. sayılarda 10, 12-14. sayılarda 15 lira olan fiyatı, arka kapağın altında yer alıyordu.
Ilk dokuz sayısında Mehmet Çağatay Özdemir'in “sahibi ve yazı işleri müdürü” olarak gözüktüğü dergide, 10. sayıdan başlayarak sahiplik görevini Şeref Savaş, yazı işleri müdürlüğünü de Süleyman Kürkçü üstlenmişti. Baş yazı niteliğindeki “ayın yorumu” yazılarını, imzasız olarak Acar Okan yazıyordu. Sürekli yazarlar olan Nuri Gürgür, Ayvaz Gökdemir, İlteriş Metin (Galip Erdem), Necmettin Hacıeminoğlu, Mehmet Özkan (Necdet Özkaya), Ahmet Ârif (Ahmet Nuri Yüksel), Mete Demirkan (Sadi Somuncuoğlu), Ayhan Tuğcugil (İskender Öksüz), Tevfik Ertüzün'ün yanında, Turgut Günay, Rasih Demirci, Orhan Düzgüneş, Aziz Alpaut, Süleyman Hayri Bolay, Orhan Kavuncu, A. Oktay Güner, Ahmet Kabaklı, Ergun Göze, Kâmil Kutluay da yazıları yayımlanan başlıca yazarlardı.
Derginin yayımı, 14. (450.) sayısı ile son buldu. Böylece Devlet, en uzun ömürlü milliyetçi dergilerden biri oldu.
Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 17.04.1969
Yayın Bitiş Tarihi : 61.979
Yayın Sayı Adedi : 450