Hit (4762) D-652

Çığır (01.1933 / 12.1948)

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Türkçe
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Edebiyat, Ekonomi, Sanat, Tarih
Ekleyen : /2014-05-13 Güncelleyen : /0000-00-00
Çığır (01.1933 / 12.1948)

Gençlik, fikir ve sanat mecmuası." ilk yıllarında Türkçü bir anlayışla yayımlandı; daha sonra yayınını CHP'nin “altı ok" ilkelerine dayalı olarak sürdürdü. “Çığır inkılâpçı gençliğe inanıyor ve yalnız ona güveniyor" söylemi ile, 15 yılda 193 sayı çıkarıldı.
Aylık olarak yayımlanan Çığır, 25x17,5 sm. boyutunda idi. Sade bir kapak içinde, çok sayfalı olarak çıkarılıyordu.
“Sahibi ve neşriyat müdürü" Hıfzı Oğuz Bekata idi. Türk dili ve tarihi, toplum bilimi, sanat, edebiyat, ekonomi, köycülük konularındaki yazılara yer veren Çığımda, aralarında Hüseyin Namık Orkun, Hâmit Zübeyr Koşay, Remzi Oğuz Arık, Abdülkadir İnan, Orhan Şaik Gökyay, M. Şakir Ülkütaşır, Mehmet Kaplan, Sadri Maksudî Arsal, Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri, Mehmet Sadık Aran, Enver Behnan Şapolyo ile
Miraç Katırcıoğlu, Cemil Sena Ongun, Malik Aksel, Avni Refik Berkman, Hasan Fehmi Turgal, Halil Fikret Kanat, Hüseyin Cahit (Yalçın), Mahmut R. Kösemihal, Münir Hayri (Egeli)'nin bulunduğu sekseni aşkın tanınmış yazar ve şairin yazıları yayımlandı. Ayrıca önemli bazı yabancı yazarlardan yapılan çevirilere de yer verildi.
Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 11.933
Yayın Bitiş Tarihi : 121.948
Yayın Sayı Adedi : 193