Hit (4762) D-56

Rübab Dergisi

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Osmanlıca
Yayın Aralığı : Dergi Türü :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-24 Güncelleyen : /0000-00-00
Rübab Dergisi
İlk sayısı 26 Kânûn-ı sânî 1327 (1911) yılında çıkan haftalık derginin müdürü Fecr-i Âtî hareketinin güçlü kalemi Şahabettin Süleyman Bey’dir. Ali Naci, Halit Fahri, Süleyman Sırrı, Hakkı Tahsin, Salahattin Enis, Yakup Salih, Yakup Kadri ve Safi Necip gibi dönemin genç kuşak yazarları bu dergi etrafında toplanmıştır.
Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 26 Kânûn-ı sânî 1327 (1911)
Yayın Bitiş Tarihi :
Yayın Sayı Adedi : 0