Hit (6853) D-2

Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Osmanlıca
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Akademik, Edebiyat, Felsefe, Tarih
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-03-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Darü'l-Fünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası

İki aylık felsefe, içtimaiyat, tarih, coğrafya, edebiyat dergisidir.
Darülfünun Edebiyat Fakültesi tarafından önceleri büyük boy 100-120 sahife olarak yılda 6 sayı yayınlanan dergi, aynı yıllarda üzerinde büyük bir hızla çalışmalar yapılan «Türkçülük» akımının ilmî doğrultusundaki yayın organlarından biri mahiyetindedir.
Önceleri daha çok Türk edebiyatı, Türk tarihi ve inançlarına dair, birçoğu monografi mahiyetinde, kitaplık çapta makalelerden meydana gelen dergi daha sonraları (1926 dan sonra) bir felsefe dergisi hüviyetine büründü.
Dergi harf inkılâbıyla birlikte, 1929 yılında VII. C.`den başlayarak kapanışına kadar (yayımına) yeni yazıyla devam etti.
Sonraki yıllarda ya müstakil olarak kitaplaşan, ya da bazı kitaplarının içinde büyük bölümler teşkil eden meselâ Fuad Köprülü`nün Türk edebiyatının ermeni edebiyatı üzerindeki tesiri, Gevheri; Franz Babinger`in Anadolu`da İslâmiyet; Mustafa Şekib`in Froydizm vb. makalelerinin çeşitli yıllarda bu dergide yayımlandıklarını görürüz.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 1919
Yayın Bitiş Tarihi : 1932
Yayın Sayı Adedi : 0