Hit (4941) D-187

Osmanlı Ziraat ve Ticaret Mecmuası

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili :
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Fennî, Gazete, İktisadî
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-03-04 Güncelleyen : /0000-00-00

Osmanlı Ziraat ve Ticaret Mecmuası

"Vatanın ümran ve servetine, milletin refah ve saadetine hadimdir. Vatanın zengin ve mamur, milletin rahat ve mesut olmasına hizmet eder haftalık fenni ve iktisadi gazetedir."

İmtiyaz sahibi ve sermuharririnin Salih Zeki, ticaret muharririnin ise Mehmed Nureddin olduğu dergi, İzmir'de, Matbaa-i Vilayet, Keşişyan Matbaası, Selanik Matbaası'nda basıldı.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa : Matbaa-i Vilayet, Keşişyan Matbaası
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi :
Yayın Bitiş Tarihi :
Yayın Sayı Adedi : 0