Hit (4243) D-186

Tercümanı Hakikat Gazetesi

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili :
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Edebiyat, Haber
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-03-04 Güncelleyen : /0000-00-00

Tercüman-ı Hakikat Gazetesi

II. Abdülhamid döneminde yayımlanan en önemli gazete, 26 Haziran 1878’de çıkmaya başlayan Tercüman-ı Hakikat Gazetesi, Ahmed Mithad Efendinin başarılı kalemi ile ve hükumeti tenkid etmeyen büyüklere şantaj, sansasyon özelliğinde olmayan ciddi haberciliğiyle bu devrin en uzun ömürlü ve itibarlı gazetesi oldu.

Daha sonraki senelerde Ahmet Midhat Efendi’nin damadı Muallim Naci’nin idare ettiği bir edebi ilave verdi. Bu son derece ciddi ve terbiyevi bir edebiyat mecmuasıydı.

Çocuklar için haftalık ilaveler verdi.

Bu gazetede telif romanlar tefrika edildiği gibi, batı klasikleri de veriliyordu.

Midhat Efendi bu arada 150’den fazla roman ve ilmi kitap yayınladı.

Kitaplar, çekici ve akılcı bir üsluba sahib olduğundan, okutucu ve öğreticiydi.

On dört ciltlik Avrupa Tarihi, üç ciltlik Dünya Tarihi serileri, o devirde halk tarafından merakla okundu.

Ayrıca, Tercüman-ı Hakikat gazetesi tarafından açılan yardım kampanyası Osmanlı hükûmetinin yaptığı yardımların paralelinde olarak, İstanbul’da yayımlanan ve Ertuğrul’un battığını ilk kez Bahriye bakanı da dahil kamuoyuna duyuran Tercüman-ı Hakikat gazetesi tarafından da şehit ailelerine ve yetimlerine yardım toplanmaya başlanmıştı.

Daha sonraları Ağaoğlu Ahmet’inde sert yazılar yazdığı gazete, devamlı suretle ittihatçılarla yapılan tartışmaların yayın aracı olmuştur.

Balkan Harbi’nden sonra Ahmet Mithat’ın ölümü üzerine gazete Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar yayınlarını sürdürmüş ve 11 Şubat 1921'de 14677. sayısıyla kapanmıştır.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 26 Haziran 1878
Yayın Bitiş Tarihi : 11.Şub.21
Yayın Sayı Adedi : 14677