Hit (5649) D-141

Asar Dergisi

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Osmanlıca
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Edebiyat, Matematik, Tıp
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-12 Güncelleyen : /0000-00-00

Asar Dergisi

Heyet`i tahririye imzalı mukaddime`de «Risalemizde gerek fennî gerek edebî ve mümkün olduğu kadar calib-i nazar-ı dikkat mebahis bulundurmağa çalışacağız. İstiyoruz ki hemen her sınıf ahali risalemizde kendi meslekine müteallik bir bahse tesadüf etsin. Ancak siyasiyat bu maksaddan haricdir çünkü ona müsade edilmiyor» deniliyor.

Âsâr`da bazı şiir ve yazılar dışında, matamatik, tıp gibi konulardaki yazılar çoğunluktadır.

Telifler yanında tercümeler ağır basmaktadır.

1-14. sayılar Hakkı Tarık Us Kütüphanesinde mevcuttur.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 20 Şubat 1301/1885
Yayın Bitiş Tarihi : 21 Ağustos 1302
Yayın Sayı Adedi : 14