Hit (5217) D-134

Alafranga Gazetesi

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Osmanlıca
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Gazete, Mizah
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-13 Güncelleyen : /0000-00-00
Alafranga Gazetesi

Ser muharriri (Başyazarı) Ezob' dur.

Birinci sayıda Arz-ı maksud başlığı altında «Gazetemiz, şekli de gösteriyor ki mizahîdir.

Fakat biz mizahı, şekli edebîsi dahilinde kabul ettiğimiz için âdab-ı umûmiyeye ve ihtisasât-ı edebîyeye cidden riayetkarız» deniliyor.

Yazı ve karikatürlerin basitliği dikkati çeken Alafranga`nın ilk iki sayısı Millî Ktp. ve Hakkı Tarık Us Ktp. dedir.


Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 30 Teşrinisani 1326/1910
Yayın Bitiş Tarihi : 2 Kânunuevvel 1326
Yayın Sayı Adedi : 0