Hit (8949) D-120

Basiret Gazetesi

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Osmanlıca
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Edebiyat, Gazete, Haber, Kültür, Siyasî, Tarih
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-03-11 Güncelleyen : /0000-00-00

Basiret Gazetesi

Gazetenin imtiyazı 1867 yılında alınmış fakat Girit vakası sebebiyle iki yıl sonra yayınlanabilmiştir.

1870-71 Prusya-Fransa savaşında Basiret Prusya`yı tuttu.

Savaş Prusya`nın zaferi ile sonuçlandıktan sonra imtiyaz sahibi Ali Ef. Başvekil Bismark tarafından Almanya`ya davet edildi.

Dönüşte, kendisine hediye edilen, devrinin en modern baskı makinasını getirdi.

Bu sayede Basîret`in boyu büyütüldü, yeni bir şekil verildi.

1878 yılında Ali Suavi`nin bir yazısı üzerine Ali Efendi Kudüs`e sürülünce gazete kapandı.
1908’de II. Meşrutiyetin ilânı üzerine İstanbul`a dönen Ali Efendi gazetesini tekrar çıkardıysa da, değişen devir ve bu ortamda boşanan yayınlar karşısında Basiret tutunamadı ve kısa zamanda kapandı.
Ali Efendi, Basîretle ilgili hatıralarını İstanbul`da yarım asırlık vekâyi-i mühimme (1909) adlı küçük eserinde anlatmıştır.

İç ve dış olaylarla ilgili haber ve yorumlar Basîret`te devrin diğer gazetelerine göre geniş yer tutar.

Basiret`in en kuvvetli zamanı Ahmed Midhat Efendi`nin gazetenin başında bulunduğu yıllardır (24.4.1871 den itibaren).


Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 10 Kanunsani 1285/1869
Yayın Bitiş Tarihi : 4 Nisan 1293/1878
Yayın Sayı Adedi : 2376