Hit (5471) D-116

Bilgi Mecmuası

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili :
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Bilim, Edebiyat, Tarih
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-03-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Bilgi Mecmuası

Başta edebiyat ve felsefe olmak üzere tarih, tıp, din (İslâmiyet), pedagoji ve maliye konularında bilgi veren yazıları ihtiva etmektedir.
Konular«Türkçülük cereyanı» çerçevesinde işlenmiştir. Dergiden çok, her sayısında birkaç uzun ve önemli makaleyi ihtiva eden bir kitabı andırır.
Fuad Köprülü`nün «Türk edebiyatı tarihinde usul» adlı ünlü makalesi bu derginin birinci sayısında yayımlanmıştır.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa : Türk Bilgi Derneği
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : Teşrinisani 1329/1913
Yayın Bitiş Tarihi : Haziran 1330/1914
Yayın Sayı Adedi : 7