Hit (4749) D-113

Babalık

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili :
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Edebiyat, Haber
Ekleyen : /2008-01-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Babalık

Vali Muammer Bey`in tavsiyesi ile 1917 yılından 1918 yılının Kasım ayına kadar «Türk Sözü» adı ile yayımlandı.
5 Nisan 1921 tarihine kadar haftada iki gün yayımlanan Babalık, bu tarihten itibaren günlük olarak çıkmaya başladı.
Babalık Millî Mücadele`nin en hararetli ve en kuvvetli müdafii oldu. Cephe haberlerini vaktinde halka duyurabilmek için sabah akşam çıkardığı ilâveleri bedava dağıtmıştır.

Gazetenin en parlak devri Cumhuriyetin ilânı yıllarıdır. Bu sırada Yazı İşleri Müdürü Servet İskit idi. Anadolu basımı için bir mektep görevini yerine getiren Babalık bir çok yazar yetiştirmiştir.
Yusuf Mazhar`ın 1930 yılında vefatı üzerine gazeteyi eşi Nedime Babalık ve kızı Şehvar Babalık (Duyuran) devam ettirmiş ve yazı işlerini yıllarca Afif Evren yürütmüştür.

Hem Millî Mücadele`deki hem de Cumhuriyet dönemindeki hizmetleriyle basın hayatımızda önemli bir yeri olan Babalık gazetesinin koleksiyonu Alman Millî Kütüphanesi tarafından satın alınarak Almanyaya götürülmüştür.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 23.Ara.10
Yayın Bitiş Tarihi : 1949
Yayın Sayı Adedi : 0