Hit (6759) D-109

Belleten Dergisi

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Türkçe
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Dil, Tarih
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Belleten Dergisi

Birinci sayısındaki önsöze göre Tarih ve Türk tarihine ait hakikatleri ortaya çıkarmak maksadıyla neşredilmektedir.

Mevzular, önem derecelerine göre sıraya konulmuş, orta mektepler için tarih kitapları yazmak için gereken materyali hazırlamak ön plana alınmıştır.

Daha sonra ilmî tetkikler (şahsî tetkik ve tercümeler), aynen veya izahlı olarak resmî ve hususî vesikalar, kitabeler, ilmî haberler (kazı neticeleri, Türk Tarih Kurumu faaliyetleri, tarih hareketleri, kongreler), kitabiyat, ilâveler (eski ara metinler, kanunnameler aynen ve gerektiğinde tenkitli ve açıklamalı olarak) yayımlanmıştır.

Belletende, Türk tarihinden başka, tarihî Türk dili, Türk sanatı, arkeoloji ve İslâm tarihi konularında da makaleler yayımlanmıştır.

Kurumun üyeleri, Belleten`in tabiî yazarlarıdır.

Bazı yazıların hem Türkçesine hem yabancı dillerde tercümelerine yer verilmiştir, 25. cildin sonunda (1-100 sayılar) Belleten dizini adıyla bir fihristi yayımlandı (1971).

1937’den beri aksamadan yayımlanan Belleten, devamlılığı ve yayım süresinin uzunluğu ile ilmî süreli yayımlarımız arasında özel bir yere sahiptir ve tarih ilmi konusunda önemli süreli yayınlardan biridir.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa : Türk Tarih Kurumu
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 01.Oca.37
Yayın Bitiş Tarihi :
Yayın Sayı Adedi : 0