Hit (5533) D-10

Edebiyatı Umumiye Mecmuası

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Osmanlıca
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Edebiyat, İlmî, Siyasî
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-03-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Edebiyât-ı Umûmiye Mecmuası

1916 yılında Celal Nuri (İleri) tarafından İstanbul' da yayınlanan haftalık siyasi ve edebi dergi.

Giridli Ahmed' in müdürlüğünü yaptığı gazete 4 Kasım 1916 - 8 Mart 1919 tarihleri arasında 110 sayı çıkmıştır.

Türkçülük ve İslamcılık politikası çerçevesinde yayın yapan dergi, pek çok yazarın tarih, askeri tarih, siyaset, edebiyat ve eğitim konularındaki yazılarından ve çevirilerinden oluşmaktaydı.

I. Dünya Savaşı`nın her bakımdan buhranlı yıllarında, Îslâmiyetin ve Türklüğün birbirinden ayrılmaz iki unsur olduğu fikrini işlemesi ve İslâmiyetin hiç bir terakkiye engel olmadığını savunmasıyla dikkati çeker.
İlk sayısındaki mukaddimede «İslâmiyet, diyânetde olduğu gibi içümâiyatda da kemâl dindir. Cismanî ve vicdanî her hususda ekmeliyet, İslâmiyetin mânâyı muhtelifesi içinde en sâdık olandır. İşte mecmuamız bu şâhrâh dâhilinde arz-ı hizmete devam edecektir. Bundan böyle ecdâd-ı zicelâdetimiz gibi kılıcımız elimizde olduğu halde hak hayatımızı ahkâk edeceğiz.» denilmektedir.

abortion methods terminating pregnancy at 20 weeks articles on abortion
Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa : Kanaat Kütüphanesi
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 27 Teşrinievvel 1332/1916
Yayın Bitiş Tarihi : 1919
Yayın Sayı Adedi : 110