Hit (1142) Y-571

Abdülkadir Özcan

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : akozcan@gmail.com
D.Yeri : Muğla/Milas D.Tarihi : 1948
Görevi : Akademisyen,Dekan Yrd.,Edebiyat Tarihçisi,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Edebiyat Tarihi,Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : Edebiyat Fakültesi (İstanbul Üniv.) Mezuniyet : Edebiyat Fakültesi (İstanbul Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, Fransızca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-25 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdülkadir Özcan

30 Mayıs 1948 tarihinde Muğla ilinin Milas ilçesi Çandır köyünde doğdu.

İlk ve ortaokulu Milas’ta, liseyi İzmir’de Namık Kemal Lisesi’nde tamamladı.

1968 yılında İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi’ne kaydoldu.

Buradan Tarih Hazırlık Sertifikası ve yardımcı sertifika olarak aldığı Genel Türk Tarihi, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı ile esas sertifika olarak seçtiği Yeniçağ Tarihi Anabilim dallarında tahsilini tamamladıktan sonra “Şeyhî Mehmed Efendi-Vekayiü’l-fudalâ” adlı lisans teziyle 30.06.1972 tarihinde mezun oldu.

Aynı yılın kasım ayında, girmiş olduğu yabancı dil (Fransızca) imtihanını kazanarak aynı fakültede doktora çalışmalarına başladı.

1974-1977 yılları arasında İstanbul Üniv. Merkez Kütüphanesi’nde memur olarak çalıştı.

Bu arada kısa süreli askerlik hizmetini ifa etti.

21 Aralık 1977’de asistanlık imtihanını başararak doktora çalışmalarını Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda sürdürdü.

“Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât, Tahlil ve Metin” adlı çalışmasıyla 6 Mayıs 1980 tarihinde pekiyi derece ile “Dr.” ünvanını aldı.

1983 yılında yardımcı doçent oldu.

1986-1987 eğitim-öğretim yılında Marmara Üniv. Atatürk Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı.

Bu arada 2 Kasım 1987 tarihinde ittifakla doçent ünvanını aldı.

1988-89 öğretim yılı başında Mimar Sinan Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne nakloldu ve burada bir dönem dekan yardımcılığı yaptı.

14 Nisan 1993 tarihinde “Prof.” unvanını alan Abdülkadir Özcan, 2000-2001 Eğitim ve Öğretim yılında Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde Türk Devletleri Tarihi Bölüm Başkanlığı ve öğretim üyeliği yapmıştır.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu üyesi olan Abdülkadir Özcan halen Mimar Sinan Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kitaplar:

Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât (Olayların Özü)

I, İstanbul 1977, (sadeleştirilmiş metin);

Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât (Olayların Özü) II, İstanbul 1977, (sadeleştirilmiş metin);

Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât (Olayların Özü) III, İstanbul 1979 (sadeleştirilmiş metin);

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tezleri, İstanbul 1984;

Mecdî Mehmed Efendi, Hadâiku’ş-Şakāik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım), İstanbul 1989;

Nev`îzâde Atâî, Hadâiku’l-hakāik fî tekmileti’ş-Şakāik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım), İstanbul 1989;

Şeyhî Mehmed Efendi, Vekāyiü’l-fudalâ, I, İstanbul 1989 (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım), İstanbul 1989;

Şeyhî Mehmed Efendi, Vekāyiü’l-fudalâ, II-III (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım), İstanbul 1989;

Fındıklılı İsmet Efendi, Tekmiletü’ş-Şakāik fî Hakk-ı ehli’l-hakāik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım),İstanbul 1989;

Mühimme Defteri 90, İstanbul 1993 (komisyon);

3 Numaralı Mühimme Defteri, Ankara 1993 (komisyon);

Eyyubî Efendi Kanunnâmesi