Hit (674) Y-4519

Durmuş Ali Kayapınar

Künyesi : Prof.Dr. Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : 15.10.1937 D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 02.05.2011
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, Fransızca, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2015-09-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Durmuş Ali Kayapınar
15.10.1937 tarihinde Karaman’ın Gücer köyünde doğdu.
İlkokulu köyünde,İmam-Hatip orta ve lisesini Konya’da okudu.
1960 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne girdi. 1964’de mezun olarak Adana İmam-Hatip Lisesi’ne atandı. Burada Meslek dersleri öğretmenliği, Müdür Yardımcılığı ve başyardımcılığı görevlerinde bulundu.
1967 yılında Bağdat’a gitti. Bir yıl Külliyetü’l-Lügat’ın son sınıfına devam etti ve buradan mezun oldu. İkinci yıl Kısmü’l-Macistir sınavını kazanarak bir yıl İslam tarihi konusunda mastır yaptı. İki yıllık süresi dolduğu için mastırını tamamlamadan ülkesine döndü.
1970’te askerliğini Yd. Üstğm. olarak tamamladı.
Karaman İmam-Hatip Lisesi’ne meslek dersleri öğretmeni olarak atandı.
1973 şubatında Din Eğitimi Genel Müdürlüğü’nce Konya Yüksek İslam Enstitüsü’ne Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi olarak atandı.
Enstitü fakülteye dönüşünce de Tefsir Bilim Dalı’nda 17.10.1986’da Doktora, 11.10.1989’da Doçentlik ve 21.5.1997’de Profesörlük payelerini ihraz etti.

15.10.2004 yılında yaş haddinden emekli oldu.

02.05.2011 yılında vefat etti.


Eserleri:
A) Telif Eserler
1. Saldırılar Karşısında Ebedî Mu’cize Kur’an-ı Kerîm –I
Tefsir Problemleri
2. Saldırılar Karşısında Ebedî Mu’cize Kur’an-ı Kerîm –II
Tefsir Usûl Ve Târihi
3. Kuran Semantiği
4. Cum’a Risâlesi (Zuhru Âhir Meselesi)

B) Tercümeler
1. Saldırılar Karşısında Gerçek İslâm
(Muhammedü’l-Arabî et-Tebânî’den tercüme)
2. İslâm Dînini Tehdîd Eden En Korkunç Fitne Mezhepsizlik
(M. Saîd Ramazan el-Bûtî’den tercüme)
3. İslâmda Eğitim Metodu
(Muhammed Kutub’dan tercüme)
4. İslâmda Mal Ve İdare
(Abdülkadir Ûdeh’ten tercüme)
5. Üstâd Mevdûdî
(Muhammed el-Bennûrî’den tercüme)

C) Makaleler
1. İ’râbü’l-Kur’ân’a Giriş
2. İ’râbü’l-Kur’ânlarla Me’âni’l-Kur’ânlar Arasında Bir Mukâyese
3. İ’râbü’l-Kur’ân Literatürü
4. Me’âni’l-Kur’ân Literatürü
5. Zeccâc’a Nisbet Edilen İ’râbü’l-Kur’ân
6. İbnü Atıyye, Tefsîri ve Özellikleri
7. Mekkî b. Ebî Tâlib-Asrı-Hayatı ve Eserleri