Hit (551) Y-4457

Fatih Özkafa

Künyesi : Yrd. Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : fatih_ozkafa@yahoo.com
fatihozkafa@gmail.com
fozkafa@selcuk.edu.tr
D.Yeri : Konya D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Hattat,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Hat Sanatı,Sanat Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (Selçuk Üniv.) Mezuniyet : İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (Selçuk Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-05-25 Güncelleyen : /0000-00-00

Fatih Özkafa


17 Kasım 1974tarihinde Konya’da doğdu.
1996 yılında Selçuk Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Hattat Yrd. Doç. Hüseyin Öksüz'den 1994 yılından itibaren hüsn-i hat meşk ederek 2002 yılında sülüs-nesih icazetnamesi aldı.

Daha sonra divanî ve celî divanî meşklerini tamamlayarak ta’lîk dersleri almaya başladı.

Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Ens. İşletme Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını 2003 yılında tamamladı.
International Centre for Islamic History Art and Culture (IRCICA) tarafından düzenlenen VI. Uluslararası Hat Yarışması'nda, sülüs dalında "Teşvik Ödülü” “Incentive Prize” aldı (2003).
2005 yılında Selçuk Üniv. Güzel Sanatlar Fak. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalı'nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

Aynı yıl öğretim görevlisi ve bölüm başkan yardımcısı oldu.
Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Ens. Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı'nda, Prof. Dr. Haşim KARPUZ ve Prof. Dr. Fevzi GÜNÜÇ yönetimlerinde hazırlamış olduğu "İstanbul Selâtin Camilerinin Kuşak Yazıları" adlı tezi ile doktorasını 2008 yılında tamamladı.

2009 yılında ise, halen görev yapmakta olduğu Fakülte’nin Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalı’nda yardımcı doçent oldu.

Aynı yıl Fakülte Kurulu üyeliğine seçildi.

Adı geçen bölümde, Temel Hat Sanatı Eğitimi, Hat Tasarımı I-II-III, Türk Hat Sanatında Ekoller, Osmanlı Türkçesi II-III, Paleografi, Epigrafi, Bilgisayar Destekli Tasarım, Yardımcı Sanat Hat gibi lisans derslerini ve Klasik Osmanlı Mimarisinde Hat Sanatı, Geç Dönem Osmanlı Mimarisinde Hat Sanatı gibi yüksek lisans derslerini vermektedir.

Yayına hazır bir kitabı ve yayımlanmış bazı bilimsel kitaplarda hat sanatıyla ilgili bölüm yazarlığı mevcuttur. Ayrıca toplam 9 adet uluslararası ve ulusal sempozyuma bildirileriyle katılmıştır.

İstanbul, Kahire, Tahran, İzmir, Konya, Erzurum, Kayseri, Malatya ve Kocaeli’de, toplam 21 adet uluslararası ve ulusal sergiye eserleriyle katılmıştır.

Bilimsel ve sanatsal dergilerde yayımlanmış makalelerinden başka, www.40ikindi.com web sitesinde, 2000 yılından bu yana periyodik olarak, hat sanatıyla ilgili denemeler yazmaktadır.

Halen, Selçuk Üniv. Güzel Sanatlar Fak. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde akademik ve sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.