Hit (628) Y-438

Hamdi Döndüren

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Balıkesir D.Tarihi : 1943
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı,Müftü,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslâm Hukuku
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-22 Güncelleyen : /0000-00-00

Hamdi Döndüren

Öğretim Üyesi

Özgeçmiş
Balıkesir İmam Hatip ve Muharrem Hasbi liselerinden sonra İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünü (1970) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini (1971) bitirdi
Bir süre Balıkesir'de serbest avukat olarak çalıştı.
Balıkesir Merkez vaizliği ve Çanakkale Bozcaada müftülüğü görevlerinde bulundu.
20 Nisan 1975 tarihinde Konya Yüksek İslâm Enstitüsünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.
Aynı görevi 6 Kasım 1978 tarihinden itibaren Bursa Yüksek İslâm Enstitüsünde sürdürdü.
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde başladığı doktora çalışmasını, "İslâm Hukukuna Göre Alım-Satımda Kâr Hadleri" teziyle, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde (1983) tamamladı.
Riyad İmam Muhammed Üniversitesinde Ma'hed Ta'limi-Luga el-Arabi-yye (Arap Dili öğretim Enstitüsü) 'nin derslerini (1986) izledi.
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında yardımcı doçent (1983), doçent (1988) ve profesör (1995) oldu.

ESERLERİ

Kitap

· Delilleriyle İslâm Hukuku, Şahıs, Aile ve Çözümlü Miras, İstanbul 1983

· İslâm Hukukuna Göre Alım-Satımda Kâr Hadleri, Balıkesir 1984

· İbn Âbidin Tercümesi Fihristi ve Terimler Sözlüğü, İstanbul 1988

· Çağdaş Ekonomik Problemlere İslâmî Yaklaşımlar, İstanbul 1993

· Delilleriyle İslâm İlmihali, İstanbul 1991

· Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali, İstanbul 1993

· Delilleriyle Aile İlmihali, İstanbul 1995

· İslâmî Ölçülerle Ticaret Rehberi, İstanbul 1998

· Günümüz Vakıf Meseleleri, İstanbul 1998

· İnsanlığa Son Çağrı, Açıklamalı Kur'ân-ı Kerim Meali, İstanbul 2003

· Delilleriyle Hac ve Umre, İstanbul 2004

· İslâm'da Emek ve İşçi-İşveren Münasebetleri, İstanbul 1986, "İslâm'da İşçi ve İşveren

· İlişkileri" bölümü, s. 363-453

· Para, Faiz ve İslâm, İstanbul 1987, "İslâm'da Para, Kredi, Faiz ve Enflasyon İlişkileri" bölümü, s. 183-216.

· İslâm Ekonomisinde Finansman Meseleleri, İstanbul 1992, "İslâm Ekonomisinde Faiz ve Finans Kaynakları" bölümü, s. 153-235

· Seferilik ve Hükümleri, İstanbul 1997, "Seferilik Şartları ve Tâbilik-Metbûluk" bölümü, s. 171–213

· Kuran’ı Anlamada Tarihsellik Sorunu, İstanbul 2000. "Sebep-illet- Hikmet Açısından Kur'an Hükümlerine Bir Bakış ve Uygulama Örnekleri" bölümü, s. 84-102.

· Türkiye'nin Avrupa Birliğine Girişinin Din Boyutu, Ankara 2003, "Gayri Müslim Ülkede Din ve Ticaret İlişkileri" bölümü, s. 237-259

Makale

· İslâm'a Göre Alım Satımda Kâr Hadleri, Altınoluk Der. sy. 2, İstanbul 1986

· Cuma Namazı ve Kılınma Şartları, U. Ü. İlahiyat Fak. Der. CM, sy. 2, Bursa 1987

· İslâm'da Para Vakıfları, Altınoluk Der. sy. 53-59, İstanbul 1990-91

· Osmanlılarda Esnaf Vakıfları, Altınoluk Der. sy. 56, İstanbul 1990.

· Para Vakıfnameleri, Altınoluk Der. 58, İstanbul 1990

· Günümüzde İslâm İktisadi Çalışmaları, Altınoluk Der. sy. 92, İstanbul 1993

· Zekât, Öşür ve Vergi, Altınoluk Der. sy. 178, İstanbul 2000

· Fetva ve Ictihad Geleneği, Türkiye Kültün ve Sanat Yıllığı, Ankara 1985

· İslâm Bankacılığı ve Risk Sermayesi (Venture Capital), İslâmî Araştırmalar Der., c. VI, sy. 1, Ankara 1992

· İslâm Ekonomisinde Sermaye Birikimi ve Kullanma Yöntemleri, İLAM Araştırma Der. C. I, sy. 2, 1996

· 16. YY. Kültürümüzde Finansman ve İstihdam Politikası, U. Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, s.7, c.7, Bursa 1998.

· Zamanın ve Şartların Değişmesiyle İslâmî Hükümler Değişir mi ?, U. Ü. ilahiyat Fak. Dergisi, c. VII, sy. 7, Bursa 1998

· Sosyal Değişim Karşısında İslâm Hukuku ve Yeni Yaklaşımlar, İslâm Hukukunu Araştırma Der, sy. 1, Konya 2003

· Serbest Piyasa Ekonomisi ve İslâm, İzlenim Der. İstanbul 1996

website website open