Hit (699) Y-4224

Hasan Aktaş

Künyesi : Yrd. Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : yortsavulhaktas@hotmail.com
D.Yeri : Çorum/Dodurga D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi,Öğretmen Uzm.Alanı : Edebiyat Tarihi,Sosyoloji,Türk Dili ve Edebiyatı
Görev Aldığı Kurumlar : Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.) Mezuniyet : Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, Fransızca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-05-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Hasan Aktaş

3 Mart 1960 tarihinde Çorum iline bağlı Dodurga ilçesinin Dikenli köyünde dünyaya geldi.

İlköğrenimini Dodurga İlkokulu ile Dodurga Ortaokulu’nda tamamladı.

Orta (lise) öğrenimini Ankara Halide Edip Adıvar Lisesi’nde tamamladı.

1985–1986 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi`nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü`nden “XVII. yüzyıl şair ve araştırmacılarından Bursalı İsmail Beliğ Efendi`nin Güldeste-i Riyâzî-i İrfan” adlı eserinin bir bölümünü lisans tezi [transkripsiyon] olarak hazırlayarak mezun oldu.

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi`nden mezun olduktan sonra bir süre Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü`nde okudu.

Sosyoloji eğitimine devam ederken bir taraftan da Konya`da yayınlanmakta olan Sözcü gazetesinin kültür ve edebiyat sayfalarının editörlüğünü yürüttü.

İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, Türk Edebiyatı Anabilim Dalı`nda Eski Türk Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyatı alanlarını kapsayan Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Divan Şiiri Etkileri adlı tezini sunarak karşılaştırmalı edebiyat sahasında Yüksek Lisans/Master öğrenimini 1991 yılında tamamladı.

Yine İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, Türk Edebiyatı Anabilim Dalı`nda Eski Türk Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyatı alanlarını kapsayan Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Divan Şiiri Motif Mazmunlarından Yararlanma adlı tezini sunarak karşılaştırmalı edebiyat sahasında Doktora öğrenimini 1997 yılında tamamladı.

1990–1992 yılları arasında Kırkambar [Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergisi] ile birlikte Kırkambar Yayınevi`nin sahipliğini ve editörlüğünü yaptı.

1988–1997 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı çeşitli Ortaöğretim kurumlarında Türkçe-Edebiyat öğretmenliğinin yanı sıra idarecilik (müdürlük) görevlerinde bulundu.

1992–1997 yılları arasında Albatros Kitabevi ile Pasifik Yayınevi`nin editörlüğünü ve yayın danışmanlığını yürüttü. 2003 yılında Edirne’de tek sayı yayınlanan Semender dergisinin Yazı işleri Müdürlüğünü üstlendi.

Şu ana kadar Eski Türk Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyatı alanlarını içeren karşılaştırmalı edebiyat ile dilbilim sahalarında yayınlanmış yirmi bir kitap, elliye yakın makale, araştırma ve incelemeleri bulunmaktadır.

Yayınlanmak üzere hazır bulunan yirminin üzerinde araştırma ve incelemelerimin yanı sıra on beşe yakın kitabı da baskıya hazır olup yayın hazırlıkları devam etmektedir.

Ayrıca şiir, öykü, roman ve senaryo çalışmaları bulunmaktadır.

Süreli yayınlardan Köprü, Sur, Kırkambar, Yeni Dergi, Yedi iklim, Aryaevi, Ozan Ağacı, Hece, Şahdamar, Littera, Folklor/Edebiyat, Turnalar, Gezgin, Semender, Bilim-Sanat, Edebiyat ve Eleştiri ile Kubbe-i Hadrâ gibi ulusal dergilerde araştırma, inceleme ve makaleleri yayınlanmıştır.

İyi derecede Farsça, orta derecede Arapça ve Fransızca, bilmektedir.

15. 05. 1998–15. 05. 2001 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü`nde yardımcı doçent olarak görev yaptı.

Edirne`de, tarafından kurulmuş olan Yort Savul Yayınları ve Semenderiyye Mektebi’nin editörlüğünü ve yayın danışmanlığını yürütmekte olan Hasan Aktaş, evli ve üç çocuk babasıdır.

2008 yılından bu yana Rize Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi’nde görev yapmaktadır.

Yayınlanan Kitaplar:

01. Yeni ve Çağdaş Alman Şiiri Antolojisi, Pasifik Yayınları, Samsun, 1993
02. İsmet Özel'in Amentüsü/Metindilbilimsel Bir Çözümleme, Birey Yayıncılık, İstanbul, 2000
03. Çağdaş Türk Şiirinde Din ve Tasavvuf, Çizgi Kitabevi, Konya, 2001
04. Çağdaş Türk Şiirinde Tarihî Şahsiyetler ve Eserler, Çizgi Kitabevi, Konya, 2002
05. Modern Türk Şiirinde Edebî Sanatlar, Söylem Yayınları, İstanbul, 20002; ÇizgiKitabevi, 2002
06. Yeni Türk Şiirinde Mevlânâ Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2002
07. Yeni Türk Şiirinde Yunus Emre Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2002
08. Yeni Türk Şiirinde Hallâc-ı Mansûr Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2002
09. Türk Şiirinde Kuşlar, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2003
10. Çağdaş Türk Şiirinde Coğrafya, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2003
11. Yeni Türk Şiirinde Şeyh Bedreddin Arkeolojisi ve Doktrini, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2003
12. Çocuklar Yunusu Denize Bağışladılar, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2003
13. Klasik Türk Şiirinde Edebî Sanatlar, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2004
14. Yeni Türk Şiirinde Seyyid Nesîmî Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2004
15. Aşeke, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2004
16. Modern Şairlerin Perspektifinden Osmanlı Padişahları, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2005
17. Semender Mumyaları, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2005
18. Yeni Türk Şiirinde Hacı Bektaş-ı Velî Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2005
19. Çağdaş Türk Şiirinde Kuşlar, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2005
20. Çağdaş Türk Şiirinde Peygamberler, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2006
21. Çağdaş Türk Şiirinde Tip ve Karakterler, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2006
22. Çağdaş Türk Şiirinde Sosyal Hayat, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2006
23. Yeni Türk Şiirinde Pir Sultan Abdal Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2006
24. Benim Kırkambarım, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2006
25. Çağdaş Türk Şiirinde İnsan, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2007
26. Yeni Türk Şiirinde Ahmet Yesevî Okulu ve Misyonu, Edirne, 2007
27. Çağdaş Türk Şiirinde Kozmik Âlem, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2008
28. Yeni Türk Şiirinde Cüneyd-i Bağdadî Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2008
29. Nedim’in Şiirinde Aklın Geometrisi ve Kadın İmgesi [Kâfir Redifli Gazelin Feminist Teori Açısından Tahlili], Yort Savul Yayınları, Edirne, 2008
30. Çağdaş Türk Şirinde Mutasavvıflar, Yort Savul Yayınları, Rize, 2008
31. Çağdaş Türk Şirinde Hayvanlar Âlemi, Yort Savul Yayınları, Rize, 2008
32. Yeni Türk Şirinde İbrahim Edhem Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Rize, 2008
33. Çağdaş Türk Şirinde Dinî Motifler (Yayın Aşamasında)
34. Çağdaş Türk Şiirinde Bitkiler Âlemi (Yayın Aşamasında)

Yayınlanan Araştırma, İnceleme ve Makaleler:

01. Batı Kültüründen Doğu İrfanına: Charles Baudelaire, Kırkambar Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergisi, S. 3, Mart-Nisan 1991; Semenderiyye Mektebi, S. 1, Edirne, 2007
02. Batı Kültüründe Bir Katedral: Thomas Stearns Eliot, Kırkambar Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergisi, S. 4, 1991; Semenderiyye Mektebi, S. 2, Edirne, 2007
03. Batı Kültüründen Doğu İrfanına: Rainer Maria Rilke, Şahdamar Dergisi, S. 9, Nisan-Mayıs 2000
04. Dünya Nimetleri ve Başkaldırı Bilgeliği, Yeni Dergi, S. 4, Ağustos-Eylül 1994
05. Batı Kültüründe Bir Katedral: Alexis Carrel, Şahdamar Dergisi, S. 4, Haziran-Temmuz 1999
06. Dar kapı ve Çağrışımları, Şahdamar Dergisi, S. 5, Ağustos-Eylül 1999
07. Suç ve Ceza ya da Raskolnikov Farkı, Gençliğin Sesi, S. 2, Ankara, 1990
08. Batıda Çağdaş Bir Derviş: Johann Wolfgang von Goethe (Sur Dergisi)
09. Vedalar'ın Alacakaranlığında Bir Bilge Şair: Rabindranath Tagore, Aryaevi Dergisi, S. 5, İstanbul, 2000
10. Yabancı ve Entellektüel Delilik, Gezgin [Edebiyat-Kültür-Sanat Dergisi], S. 3, Gebze, 2002
11. Edebiyat ve Sosyoloji, Kırkambar Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergisi, S. 1, Ekim-Kasım-Aralık, Malatya, 1990
12. Pozitivizmin ve Fütürizmin Şiirin Geleceğine Dair Kehanetleri, Folklor/Edebiyat (Hakemli Dergi), S. 34, 2003/2, Ankara, 2003
13. Sezai Karakoç'un Şiirinde Hızır ve İlyas Motifi, Yedi İklim Dergisi, Sezai Karakoç Özel Sayısı, Sayı: 126, Eylül 2000
14. Çağdaş Türk Şiirinde Kutsal Kitaplar, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi (Hakemli Dergi) Sayı: 2, 2001; Çağdaş Türk Şiirinde Kutsal Kitaplar, Yedi İklim Dergisi, Sayı: 144, 2002
15. a) Meclis-i Meyden Câm-ı Cem üzerine Çağdaş Şiirden Yansımalar, Ozan Ağacı Dergisi, S. 26, Temmuz-Ağustos 2001; b) Çağdaş Türk Şiirinde Cem ve İskender Söylenceleri, Yedi İklim, S. Haziran-Temmuz-Ağustos 147-149, İstanbul, 2002
16. Çağdaş Türk Şiirinde Sûz-i Dilârâ ve Üçüncü Selim, Yedi İklim, S. 146, Mayıs 2002
17. Boşlukta Çürütülemeyen Kelam, Şahdamar Dergisi, S. 5, Ağustos-Eylül 1999
18. Nazirecilik Geleneği ve Çağdaş Şiirimizin Ufukları, Hece Dergisi, Şiir Özel Sayısı, S. 53-54-55, Mayıs 2001
19. Eslafta ve Halefte Dekadanlık, Musahebe-i Edebiyye/Eslafta Dekadanlık ve Şeyh Galib, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Littera Dergisi, (Hakemli Dergi), Cilt: 11, Ankara, 2002
20. Ercişli Emrah'ta Divan Şiiri Hususiyetleri, Folklor/Edebiyat (Hakemli Dergi), S. 31, 2002/3, Ankara, 2002
21. Fuzulî'nin Su Kasidesi'ne Metindilbilim Açısından Bir Yaklaşım Denemesi, Yeni Dergi, S. 9
22. Ahmet Haşim'in "O Belde" Şiirine Metindilbilimsel Bir Yaklaşım Denemesi, Yedi İklim Dergisi, Sayı: 132-133, Mart-Nisan 2001
23. Şahitsiz Vakitlerin Romantik ve Mistik Şairi Ebubekir Eroğlu, Yedi İklim, Ebubekir Eroğlu Özel Sayısı, S. 141, İstanbul, 2002
24. Sadık Yalsızuçanlar'ın "Elif Gibi Yapayalnızım" Öyküsüne Bakışaçısı Teknikleri Bakımından Bir Çözümleme Denemesi, Yeni Dergi, S. 3, Haziran-Temmuz 1994
25. Ali Göçer'in Şiiri Üzerine Aykırı Yapıbozum/Yapıdüzüm Okumaları, Yedi İklim, Ali Göçer Özel Sayısı, S. Haziran-Temmuz-Ağustos 147-149, İstanbul, 2002
26. Efsaneleşen Tarih ve Roman Gerçekliği Açısından Kerbela, Folklor/Edebiyat (Hakemli Dergi), S. 32, 2002/4, Ankara, 2002
27. Trakya'lı Modern Bir Derviş Enis Ilgar ve Şiirinin İzdüşümleri, Ozan Ağacı Dergisi, S. 34, Edirne, 2003
28. Bürokrasinin Hoşgörü Ocağında Kerem Gibi Yanan Şair Celal Kalezâde ve Şiirinin Tüttüğü Baca, Ozan Ağacı Dergisi, S. 36, Edirne, 2003
29. Anadolu Bozkırında Bir Delifişek Âşık Borânî, Âşık Boranî, İnsana Yolculuk, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2004
30. Rumeli Şuarâsından Arif ve Zarif Bir Şair Erol Yılmaz; Erol Yılmaz, Söyleyin Güneşe Doğmasın, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2004
31. Kâşifü'l-Keşşâf El-Kâşif'in Keşif ve Kerâmetleri, Semender Dergisi, S. 1, Edirne, Mayıs-Haziran 2003
32. Destursuz Bağa Giren Kâzibü'l Kezzâb Şecaat Arzederken Sirkatin Söyler, Yâsemender Fanzin Dergisi, S. 1, Edirne, Eylül-Ekim 2003
33. Hoşgörü Ocağında Artıları ve Eksileri Pişiren Şair Nezir Bilik, Divan-ı Bilig, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2004
34. Issız Bir Adada Yalnız Bir Kartal: Âsaf Halet Çelebi, Gezgin Dergisi, S. 12, Gebze, 2004
35. Hikemî Şiirin Son Temsilcisi Nezir Bilik; Nezir Bilik, Rübâb-ı Bilig, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2005
36. Bu Konuda da Bir Şiir Ya Nezir; Nezir Bilik, Ankâ-yı Bilig, , Yort Savul Yayınları, Edirne, 2005
37. Ötükenden Şahanı Uçurup Döndüremeyen Şair Abdullah Şahin; Abdullah Şahin, Bir Şahan Uçurdum Ötükenden, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2005
38. Gençliğin Derin Romantizmi ve Gürcan Şiret’in Şiirinin Kanat Çırptığı Kozmik Âlem; Gürcan Şiret, Sessizliğin Resmini Çizdim Suya, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2005
39. Sana Verecek Bir Dağ Adresim Kalmadı; Hikmet Yılmaz, Bana Bir Dağ Adresi Ver, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2006
40. Bilinçli Bir Deli Olarak Şiiri Tercih Eden Mustafa Yüceer’in Semenderiyye Mektebinin Son Şakirdi Olarak Yalnız Portresi; Mustafa Yüceer, Esma Yangınları, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2006
41. Edebiyat Divanı: Tevfik Fikret ve Yeni İnsan Tipi, Semenderiyye Mektebi, S. 1, Edirne, 2007
42. Üçüncü Garipçi Melih Cevdet Anday ve Gelenek Sorunsalı, Semenderiyye Mektebi, S. 1, Edirne, 2007
43. Edebiyat Divanı: Edebiyat ve Tarih, Semenderiyye Mektebi, S. 2, Edirne, 2007
44. Türk Şiirinin Uçbeyi İlhan Berk’in Tarihi Metinleştirmesi, Semenderiyye Mektebi, S. 2, Edirne, 2007
45. Öğrencileri Hayata Hazırlamada Öğretmenin Rolü; Necdet Alp, Öğretmenlerden Anılar, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2007
46. Modern Şairlerin Perspektifinden Sultan İkinci Abdülhamit, Ayla Demiroğlu Kitabı [Armağan Kitap], Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul, 2007
47. Modern Türk Şiirinde Mevlânâ Vizyonu ve Misyonu, Tasavvuf (Hakemli Dergi), Ankara, 2007, S. 20, ss. 143-158.


Kitaplarına Yapılan Atıflar:
I. İsmet Özel'in Amentüsü/Metindilbilimsel Bir Çözümleme, Birey Yayıncılık, İstanbul, 2000
01. Necmiye Alpay, İsmet Özel [Şair], Milliyet Sanat, S. 510, İstanbul, Eylül 2001
02. Resul Selvi, Türk Aydınında Değişim Olgusu [Bir Örnek Olarak İsmet Özel], Sakarya Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Lisan Bitirme Tezi, Adapazarı, 2003
II. Çağdaş Türk Şiirinde Din ve Tasavvuf, Çizgi Kitabevi, Konya, 2001
01. Ali Öztürk, Çağdaş Türk Şiirinde Din ve Tasavvuf, Tasavvuf Dergisi, S. 12, Ankara, Haziran 2004
02. Mahmut Erol Kılıç, Sûfî ve Şiir, İnsan Yayınları, İstanbul, 2004
03. Alim Yıldız, Şeyh Hâlid Divanı, Esform Ofset, Sivas, 2004
III. Çağdaş Türk Şiirinde Tarihi Şahsiyetler ve Eserler, Çizgi Kitabevi, Konya, 2002
01. Mustafa Ayyıldız-Hamdi Birgören, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005
02. Şaban Karaköse, Tarih Boyunca Dünyada Mevlânâ Nefesi, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2007
03. Cihan Oğuz, Poetik Kitaplarda Bereketli Bir Yıl; Şeref Bilsel-Cenk Gündoğdu: 2007 Şiir Defteri, İstanbul, 2007
IV. Modern Türk Şiirinde Edebî Sanatlar, Söylem Yayınları, İstanbul, 2002
01. Nizamettin Uğur, Anlambilim [Sözcüğün Anlam Açılımı], Doruk Yayımcılık, Ankara, 2003
02. Uğur Soldan, Şiirin Aynasındaki Simurg [Hilmi Yavuz’un Hayatı, Estetiği ve Şiir Dünyası], Can Yayınları, İstanbul, 2003
03. 1. Necmiye Alpay, Dil Meseleleri: Edebiyat Sözlükleri, Radikal Kitap Dergisi, S. 107, İstanbul, 4 Nisan 2003; 2. Dilimiz, Dillerimiz, Metis Yayınları, İstanbul, 2004
04. İbrahim Şener-Âlim Yıldız, Türk İslam Edebiyatı, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2003
05. Necmiye Alpay, Dilimiz, Dillerimiz [Uygulama Üzerine Yazılar], Metis Yayınları, İstanbul, 2004
06. Muhsin Macit-Uğur Soldan, Edebiyat Bilgi ve Teorileri El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2004
07. Harran Üniversitesi Öğretim üyelerinden Hasan Akçay, Edebi Bilgiler dersinde öğrencilere kaynak kitap olarak Modern Türk Şiirinde Edebi Sanatlar Kitabımızı önermiştir.
08. Menderes Coşkun, Klasik Türk Şiirinde Mürekkep İstiare, Temsilî İstiare ve Alegori, Bilig, Yaz 2006, Sayı: 38-51-70
09. Haydar Ergülen, Günler Geçer [Yort Savul], Varlık dergisi, İstanbul, Ekim 2007
10. Bilal Elbir, Edebiyat Bilgi ve Kuramları, Pegem Yayıncılık, Ankara, Tarihsiz
V. Yeni Türk Şiirinde Mevlânâ Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2002
01. Mahmut Erol Kılıç, Sûfî ve Şiir, İnsan Yayınları, İstanbul, 2004
02. Şaban Karaköse, Tarih Boyunca Dünyada Mevlânâ Nefesi, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2007
03. Nazif Karaçam, Edebiyata Eleştiri Getiren Edebiyatçı, Semenderiyye Mektebi, S. 2, Edirne, 2007
04. Hikmet Yılmaz, Haber 7 Com sitesindeki 19 Ağustos 2006 tarihli yazısında Yeni Türk Şiirinde Mevlânâ Okulu ve Misyonu adlı eserimizi tüm edebiyat ve Mevlânâ severlere tavsiye etmiştir.
05. Mehmet Narlı, Yeni Türk Şiirinde Mevlânâ, Türk Edebiyatı, S. 408, İstanbul, Ekim 2007
06. Recep Alpyağıl, Çağdaş Felsefede Onto-Teoloji Eleştirisi, Mevlânâ’nın-Nazım’ın Bir Rübaisi, Sümam Yayınları, Bildiriler Serisi I, 2007
VI. Yeni Türk Şiirinde Yunus Emre Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2002
01. Mahmut Erol Kılıç, Sûfî ve Şiir, İnsan Yayınları, İstanbul, 2004
02. Nazif Karaçam, Edebiyata Eleştiri Getiren Edebiyatçı, Semenderiyye Mektebi, S. 2, Edirne, 2007
VII. Yeni Türk Şiirinde Hallâc-ı Mansûr Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2002
01. Necdet Tezcan, 8 Nisan 2005 tarihli Cumhureyite gazetesinde yayınlanan Dünden Bugüne Süzgecinden adlı makalesinde Yeni Türk Şiirinde Hallâc-ı Mansûr Okulu ve Misyonu adlı kitabımından övgüyle söz etmiştir.
02. Tuğrul Asi Balkar, Erenlerin Miracı Darağacı başlığıyla yazmış olduğu makaleyi hem www.alevikonseyi.com ile Fransa’da yayınlanan www.bachibouzouck.com internet sitelerinde yayınlamıştır.
03. Haydar Ergülen, Günler Geçer [Yort Savul], Varlık dergisi, İstanbul, Ekim 2007
VIII. Çağdaş Türk Şiirinde Coğrafya, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2003
01. Ertuğrul Taşlı, Coğrafyada Gezgin Şiir ya da Bir Hasan Aktaş Klasiği, Gezgin Dergisi, S. 11, Gebze, Kasım-Aralık 2003
02. Cihan Oğuz, Poetik Kitaplarda Bereketli Bir Yıl; Şeref Bilsel-Cenk Gündoğdu: 2007 Şiir Defteri, İstanbul, 2007
03. Haydar Ergülen, Günler Geçer [Yort Savul], Varlık dergisi, İstanbul, Ekim 2007
IX. Yeni Türk Şiirinde Şeyh Bedreddin Arkeolojisi ve Doktrini, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2003
01. Şair ve Eleştirmen Hilmi Yavuz’un TRT 2’de yayınlanan Şiir Her Zaman proğramına konuk olarak 2003 yılında katılmış ve Yeni Türk Şiirinde Şeyh Bedreddin Arkeolojisi ve Doktrini adlı kitap üzerine kendisiyle sohbet etmiştir.
02. Haydar Ergülen 10 Ağustos 2005 tarihli Radikal gazetesindeki Açık Mektup adlı köşesindeki Yağmur Cemi adlı yazısında Yeni Türk Şiirinde Şeyh Bedreddin Arkeolojisi ve Doktrini adlı kitabımdan bahsetmiş ve bu kitaptan yararlanarak İzmir’in Karaburun ilçesindeki Şeyh Bedreddin’i anma etkinliğinde bir konferans verdiğini beyan etmiştir.
03. Cihan Oğuz, Poetik Kitaplarda Bereketli Bir Yıl; Şeref Bilsel-Cenk Gündoğdu: 2007 Şiir Defteri, İstanbul, 2007
04. Haydar Ergülen, Günler Geçer [Yort Savul], Varlık dergisi, İstanbul, Ekim 2007
05. Harun Gökyiğit, Mim Haber adlı Ulusal Haber Dergisi’nde tavsiye ettiği 11 (on bir) kitap arasında 2. (ikinci sırada) Yeni Türk Şiirinde Şeyh Bedreddin Arkeolojisi ve Doktrini adlı kitabı da tavsiye etmektedir.
X. Yeni Türk Şiirinde Seyyid Nesîmî Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2004
01. Hüseyin Ferhad, Edebiyat ve Eleştiri
02. Alim Şerif Onaran, Cumhuriyet gazetesi,
03. Haydar Ergülen, Günler Geçer [Yort Savul], Varlık dergisi, İstanbul, Ekim 2007
04. Tuğrul Asi Balkar, Şehitler Şâhı Seyyid Nesîmî, Bachibouzouck, Say: 2, Fransa
05. Tuğrul Asi Balkar, Şehitler Şâhı Seyyid Nesîmî, Üç Nokta (Anlam Platformu), ISSN: 1305-3051, Sayı: 2, 2008
06. Tuğrul Asi Balkar, Şehitler Şâhı Seyyid Nesîmî, Hacibektaslilar.Com
XI. Modern Şairlerin Perspektifinden Osmanlı Padişahları, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2005
01. Halim Şafak, Eleştiri Kendini İmha Ediyor; Şeref Bilsel-Cenk Gündoğdu: 2006 Şiir Defteri, İstanbul, 2006
XII. Yeni Türk Şiirinde Hacı Bektaş-ı Velî Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2005
01. Halim Şafak, Eleştiri Kendini İmha Ediyor; Şeref Bilsel-Cenk Gündoğdu: 2006 Şiir Defteri, İstanbul, 2006
XIII. Türk Şiirinde Kuşlar, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2005
01. Halim Şafak, Eleştiri Kendini İmha Ediyor; Şeref Bilsel-Cenk Gündoğdu: 2006 Şiir Defteri, İstanbul, 2006
02. Cihan Oğuz, Poetik Kitaplarda Bereketli Bir Yıl; Şeref Bilsel-Cenk Gündoğdu: 2007 Şiir Defteri, İstanbul, 2007
03. Haydar Ergülen, Günler Geçer [Yort Savul], Varlık dergisi, İstanbul, Ekim 2007
XIV. Çağdaş Türk Şiirinde Peygamberler, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2006
01. Cihan Oğuz, Poetik Kitaplarda Bereketli Bir Yıl; Şeref Bilsel-Cenk Gündoğdu: 2007 Şiir Defteri, İstanbul, 2007
XV. Çağdaş Türk Şiirinde Tip ve Karakterler, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2006
01. Cihan Oğuz, Poetik Kitaplarda Bereketli Bir Yıl; Şeref Bilsel-Cenk Gündoğdu: 2007 Şiir Defteri, İstanbul, 2007
02. Haydar Ergülen, Günler Geçer [Yort Savul], Varlık dergisi, İstanbul, Ekim 2007
XVI. Çağdaş Türk Şiirinde Sosyal Hayat, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2006
01. Haydar Ergülen, Günler Geçer [Yort Savul], Varlık dergisi, İstanbul, Ekim 2007
XVII. Aklın Geometrisi ve Kadın İmgesi (Nedim’in Kâfir Redifli Gazelinin Feminist Teori Açısından Tahlili), Yort Savul Yayınları, Edirne, 2008
01. Beyaz Arif Akbaş, Bir Aşk Tanrıçası Olarak Kadın İmgesi, Virgül Dergisi, Kasım-Aralık 2008, s. 54-55

Makalelerine Yapılan Atıflar:
I. Sezai Karakoç'un Şiirinde Hızır ve İlyas Motifi, Yedi İklim Dergisi, Sezai Karakoç Özel Sayısı, Sayı: 126, Eylül 2000
01. Hasan Çelebi, Sezai Karakoç Bibliyografyası, Hece Dergisi Diriliş Özel Sayısı, S. 73, Ankara, 2003
02. Cevat Akkanat, Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002
II. Çağdaş Türk Şiirinde Kutsal Kitaplar, Yedi İklim Dergisi, Sayı: 144, İstanbul, 2002
01. Hasan Çelebi, Sezai Karakoç Bibliyografyası, Hece Dergisi Diriliş Özel Sayısı, S. 73, Ankara, 2003
III. Çağdaş Türk Şiirinde Sûz-i Dilârâ ve Üçüncü Selim, Yedi İklim, S. 146, Mayıs 2002
01. Taha Çağlaroğlu, Ve Kandil Ve Ateş Ve Caz, Hece Dergisi, S. 60, Ankara, Aralık 2001
IV. Nazirecilik Geleneği ve Çağdaş Şiirimizin Ufukları, Hece Dergisi, Şiir Özel Sayısı, S. 53-54-55, Mayıs 2001
01. Bilge Kaya, Hisâlî, Hayatı, Eserleri ve Metâliü’n-Nezâir Adlı Eserin Birinci Cildi (İnceleme-Metin), (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 2003
02. Bilge Kaya, Nazire Mecmuaları ve Hisâlî’nin Metâliü’n-Nezâiri, U. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 8, 2005/1
03. M. Fatih Köksal, Sana Benzer Güzel Olmaz: Divan Şiirinde Nazire, Akçağ Yayınları, Ankara, 2006

Katıldığı Bilimsel Toplantılar:
1. Edebiyat ve Ekonomi, 1999 yılında Trakya Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde konferans olarak sunulmuştur.

2. Türk Şiir Geleneği, 28.03.2001 tarihinde Edirne İl Halk Kütüphanesi'nde konferans olarak sunulmuştur.
3. Türk Şiirinin Yerel ve Evrensel Çizgisi, Kırklareli İl Halk Kütüphânesi’nde 2003 yılında konferans olarak sunulmuştur.
4. Sanatçının Bir Şair Olarak Portresi Asaf Halet Çelebi, İstanbul Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde konferans olarak sunulmuştur.
5. Şair ve Eleştirmen Hilmi Yavuz’un TRT 2’de yayınlanan Şiir Her Zaman programına konuk olarak 2003 yılında katılmıştır.
6. Anadolu’nun Bağrından Çıkan Bir İsyancı Sûfî: Şeyh Bedredin, Burdur’da 15.05. 2004 tarihinde Belediye Düğün Salonunda konferans olarak verilmiştir.
7. Modern Dünyada Mevlânâ’nın Yeri ve Vizyonu, Edirne İlk Halk Kütüphanesinde 2005 yılında konferenas olarak verilmiştir.
8. Yahya Kemal (Hayatı, Sanatı ve Eserleri) konulu konferans Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde Rize Valiliği Kültür Müdürlüğü ve Rize Üniversitesi'nin ortak girişimleriyle 4 Nisan 2008 tarihinde verilmiştir.