Hit (1142) Y-4175

Ayten Can Tunalı

Künyesi : Yrd. Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : Fen Edebiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) Mezuniyet : Fen Edebiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
Bildiği Diller : Almanca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-05-25 Güncelleyen : /0000-00-00

Ayten Can Tunalı

1984 yılında Selçuk Üniv. Eğitim Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1996’da Akdeniz Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde,

Doktorasını 2003 yılında Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır.

2005 yılından bu yana Adnan Menderes Üniv. Tarih Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doktora Tezi: "Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı Kara Ordusunda Yapılanma (1839-1876)", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye, 2003 .

Master Tezi: "Türkiye'de Feminizm Hareketi", Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya, Türkiye, 1996 .

Hakemli Dergi Makalesi:

"Tanzimat Dönemi'nde Ordu-Halk İlişkilerine Dair Bazı Gözlemler" , A.Ü.D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi, XXIII ,36 ,237-249 , 2004 .

"Ceride-i Askeriyenin Tarih Araştırmalarındaki Yeri" ,A.Ü.D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi, XXIV ,37 ,195-211 , 2005 .

J.v.Hammer'in "İstanbul'dan Bursa-Uludağ'a Bir Seyahat ve İznik-İzmit Üzerinden Geri Dönüş", A.Ü.D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi, XXIV ,37 ,333-339 , 2005 .

Aydın Vilayet Meclisinin 1909 Kararları, A.Ü.D.T.C.F.Tarih Böl. Tarih Araştırmaları Dergisi ,XXVI ,42 ,127-140 , 2007 .

"Aydın Vilayetinde Donanma Cemiyetine Yapılan Yardımlarla İlgili Bir Belge", A.Ü.D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi , XXV ,39 ,161-169 , 2006 .

Kurtuluş Savaşı'nda Esat Efendi (İleri) ,Tarih Araştırmaları Dergisi, XXVI ,41 ,81-99 , 2007 .

Hasan Fehmi Paşa'nın Aydın Valiliği Döneminde Eğitim- Öğretimde Düzenlemeler, A.Ü.D.T.C.F. Dergisi ,46 ,1 ,137-151 , 2006 .

Hakemsiz Dergi Makalesi:

“Bir Araştırmanın Seyri: Alexander Conze'nin Kaleminden", Eski Avrasya Arkeoloji ve Tarih Dergisi, 1, 2,52-56, 2008 .

"Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı Zaptiye Teşkilatı'nın Kuruluşu", Polis Dergisi 161.Yıl Özel Sayısı ,174-177, 2006 .

Aydın Valisi Hasan Fehmi Paşa'nın Eğitim- Öğretim Alanında Çalışmaları, Aydın Ticaret Odası Dergisi, 25, 36-39 , 2007 .

“Hasan Fehmi Paşa'nın Aydın Valiliği Döneminde Çıraklık Eğitimi Konusunda Yaptığı Çalışmalar", Aydın Ticaret Odası, 26, 46-48, 2007 .

Üreten H. , "Bir Araştırmanın Seyri: Alexander Conze'nin Kaleminden", Eski Avrasya Arkeoloji ve Tarih Dergisi", 1 ,2 , 52-56, 2008 .

Bildiri:

Garbi Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Gümülcineli Esat Efendi, Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi, Bildirili, 08 /12/2007 .

Kitap Bölümü:

MİLLİ MÜCADELEDE GERMENCİK, MİLLİ MÜCADELEDE GERMENCİK VE ÖNDERLERİ, Yrd.Doç. Dr. Günver GÜNEŞ, Mor AJANS- İstanbul, 2007 .

GARBİ TRAKYA MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ VE GÜMÜLCİNELİ ESAT EFENDİ, MÜBADELE VE BALKAN TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI 2007, SAMSUN MÜBADELE VE BALKAN TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ KÜLTÜR YAYINLARI SERİSİ 1, EROL OFSET, 2008 .

Diğer Yayınlar:

Esat Efendi ( İleri ) ve Türk Kurtuluş Savaşı, Günver GÜNEŞ ,Aydın...Aydın!, Yıl:3, 33, 6-7, 2007 .

"Esat İleri", Aydın Özel İdare Dergisi, Yıl:2, 7, 26-27, 2006 .

Aydın'da Üretilip İzmir'de Pazarlanan İncirin Kısa Tarihi, A.Zeki MUSLU, AYDIN AYDIN Eski Eserleri Sevenler Derneği Aylık Tarih ve Kültür Bülteni, 3, 26, 5, 2006 .