Hit (747) Y-4154

Alaettin Aköz

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : aakoz@selcuk.edu.tr
aakoz@yahoo.com
D.Yeri : Karaman/Yeşildere D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Müdür,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tarih,Yeni Çağ Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Fen Edebiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) Mezuniyet : Fen Edebiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
Bildiği Diller : İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-06-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Alaettin Aköz

1960 yılında Karaman iline bağlı Yeşildere nahiyesinde doğdu.

İlkokulu aynı nahiyede orta okul ve liseyi İvriz öğretmen lisesinde tamamladı.

1978 yılında A. Ü. İlahiyat Fakültesinde yüksek öğrenimine başladı.

1980 yılında tekrar ÖYS sınavına girerek Selçuk Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne kayıt yaptırdı. 1984 Haziranında buradan mezun oldu.

Mart 1985' te aynı bölümde Arş. Gör. olarak göreve başladı.

Yüksek Lisansı S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Bilim Dalında 1987 de tamamladı aynı yıl doktora programına başladı.

Prof. Dr. Necat GÖYÜNÇ danışmanlığında "XIV. Asırda Karaman Kazası" isimli doktora tezini hazırlayarak Doktor unvanını aldı.

1992 Aralık 1995 – Temmuz 1997 tarihleri arasında S. Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi başkan yardımcılığını yürüttü.

Temmuz 1997 tarihinde Kazımkarabekir M. Y. O'na müdür olarak atandı.

Selçuk Üniv. Fen Edebiyat Fak. Tarih Bölümü'nde Öğr. Üyesi olarak görevine deam etmektedir.

Eserleri:

Kanuni Devrine Ait 939-941 / 1532-1535 Tarihli Larende (Karaman) Şer'iye Sicili, Tablet Yayınları, Konya, 2006.

Bir İmamın Nikah Defteri (Beşiktaş Sinan-ı Cedid Mahallesi), Tablet Yayınları, Konya, 2006.

Makaleleri:

Karamanoğlu II. İbrahim Beyin Osmanlı Sultanı II. Murad'a Vermiş Olduğu Ahidname