Hit (1111) Y-4107

Tanju Demir

Künyesi : Yrd. Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-08-23 Güncelleyen : /0000-00-00

Tanju Demir

Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doktora Tezi: Türkiye'de Posta ve Telgraf ve Telefon Örgütünün Tarihsel Gelişimi 1840-1920 ,Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihi Enstitüsü ,- ,Dokuz Eylül Üniversitesi ,İzmir ,Türkiye ,2001 .

Master Tezi: 18. Yüzyıl Sonu ve 19. Yüzyıl Başında Denizli ,Tarih Bölümü ,Edebiyat Fakültesi ,Ege Üniversitesi ,İzmir ,Türkiye ,1996 .

Hakemli Dergi Makalesi:

XIX. Yüzyıl Sonlarında İzmir-Aydın Demiryolu Güzergahında Amerikalı Bir Seyyahın Gözüyle Aydın Ovası'nda İncir Tarımı ve İzmir'de İncir Ticareti ,Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi ,Yıl: 9 ,Sayı: 18 ,363-375 ,2004 .

Şeriyye Sicillerine Göre XVIII: Yüzyılın Sonlarında Denizli'de Mukataa ve Vakıflar ,EJOS (Electronic Journal of Oriental Studies) Utrecht University ,VII ,9 ,1-8 ,2004 .

Osmanlı Haberleşme Kurumunda Yabancı Uzmanlar ve Emil Locaine Efendi ,Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi ,10 ,19 ,17-25 ,2005 .

Osmanlı İmparatorluğu'nda Deniz Posta Taşımacılığı ve Vapur Kumpanyaları ,OTAM ,17 ,2006 .

Söylev, Demeç ve Çalışmalarıyla Başarılı Bir PTT Nazırı: Oskan Efendi ,Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi ,III ,11 ,2006 .

Osmanlı PTT'sinin Yardım Dernekleriyle İlişkisi ve Şehit Çocuklarına Desteği: Evlâd-ı Şüheda Vergisi ,Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi ,Yıl:4 ,Sayı:7(Şubat 2006) ,7-11 ,2006 .

Bir Tereke, Yetmiş Denizlili ,TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ) ,XXIV ,38 ,131-144 ,2005 .

Salih Zeki ve Ecnebi Postahanelerinin Kaldırılması Konusundaki Görüşleri ,Osmanlı Bilimi Araştırmaları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ,VII ,1 ,içinde ,2006 .

Çelik B. ,"XVII. Yüzyıl Sonlarında Aydın'da Bir Osmanlı Bürokratı: Defterdâr İsmâil Paşa (Kirli)" ,Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi ,XXVI ,42 ,67-83 ,2007 .

Hakemsiz Dergi Makalesi:

Osmanlı Postalarının Vitrini Postahane? ,Toplumsal Tarih ,Aralık 2004 ,132 ,S.s. 76-80 ,2004 .

"Kurtuluş Savaşımızın Mektup Zarflarındaki Sesi Ankara (Anadolu) Hükûmeti Posta Pulları" ,Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi ,Yıl:1998 ,Sayı:8 ,111-114 ,1999 .

"Ülkemizin İlk Pul Koleksiyonu Dergisi Pul Mecmuası" ,Toplumsal Tarih ,sayı:67 ,Temmuz 1999 ,ss. 9-11. ,1999 .

"Denizli Tekstil Sanayii'nin 18. Yy. Sonlarındaki Görünümü" ,Toplumsal Tarih ,Sayı: 71 ,Kasım 1999 ,128 vd. ,1999 .

Amerikalı Bir Seyyahın Gözünden 1850'lerde... ? İncirlerin Kenti İzmir? ,Toplumsal Tarih ,20 Nisan 2005 ,136 ,84vd. ,2005 .

XVIII. Yüzyılın Sonlarında Denizli'de Güvenlik Sorunu ,Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi ,- ,5 ,- ,2005 .

Pazırık'tan Miletos'a Uzanan Yol ,Eski Avrasya ,1 ,2 (Mayıs) ,16-19 ,2008 .

Çelik B. ,18. Yüzyıl Ortalarında Aydın Sancağı'nda Tire Kazası İçin Yapılan Mali Bir Düzenleme ,Aydın Aydın ,32 ,8-9 ,2007 .

Çelik B. ,18. Yüzyıl Ortalarında Aydın Sancağında Tire Kazası İçin Yapılan Mali Bir Düzenleme ,Aydın Aydın ,32 ,8-9 ,2007 .

Çelik B. ,Sarıbeyoğlu İsyanı ve Aydın Paşaları ,Aydın Aydın Tarih ve Kültür Dergisi ,1 ,3 Ağustos 2008 ,8-9 ,2008 .

Çelik B. ,Aydın İdare Tarihinin Az bilinen Yıllarına Katkı: XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Aydın'da Muhassıllık İdaresi ve Aydın Muhassılları ,Aydın Aydın Tarih ve Kültür Dergisi ,1 ,4 ,9-12 ,2008 .

Yurtiçi Bildiri:

"II. Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Haberleşme Kurumu" ,II. Uluslararası Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi Celal Bayar Üniversitesi Manisa ,Tebliğ ,11/10/2005 .

Şer'iyye Sicillerine Göre XVIII. Yüzyılın Sonlarında Denizli ,Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Denizli, 6-7-8 Eylül 2006 ,Sözlü Bildiri ,07/09/2006 .

Çelik B. , 17. ve 18. Yüzyıllarda Aydın Muhassıllığı ve Osmanlı Mali-İdari Sistemindeki Yeri. ,Marmara Üniversitesi Birinci İktisat Tarihi Kongresi ,Sözlü ,08/09/2007 .

Çelik B. , 17. ve 18. Yüzyıllarda Aydın Muhassıllığı ve Osmanlı Mali-İdari Sistemindeki Yeri ,Marmara Üniversitesi Birinci İktisat Tarihi Kongresi ,Sözlü ,08/09/2007 .

Çelik B. ,XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mali İdari Tarihi Açısından Merkez Taşra İlişkilerine Bakış: Aydın Muhassıllığı. ,XI. Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi. 17-22 Haziran 2008. ,Sözlü ,18/06/2008 .

Kitap:

Türkiye'de Posta ve Telgraf ve Telefon Teşkilatının Tarihsel Gelişimi 1840-1920 ,Ankara ,PTT genel Müdürlüğü ,2005 .

Kitap Bölümü:

"Türkiye Cumhuriyeti Paralarında Siyaset ve İdeoloji" ,75 Yılda Paranın Serüveni ,Ethem Eldem vd. ,Türkiye İş Bankası- Tarih Vakfı Yayınları ,1998 .

"Mütareke Döneminde Osmanlı Haberleşme Kurumu" ,Türkler, c. 16 ,Kemal Çiçek vd., Yeni Türkiye ,2002 .

Şeriyye Sicillerine Göre XVIII. Yüzyılın Sonlarında Denizli ,Uluslararası Denizli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildiriler 1 ,Ayfer ÖZÇELİK,M. Yaşar ERTAŞ, Yusuf KILIÇ, Yasemin AVCI, Süleyman İNAN... ,Fakülte Kitabevi/Isparta ,2007 .

Araştırma:

Anadolu Gazetesi ve Yayın Politikası (Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Fon Projesi ,Diğer ,000163 ,01.01.1998 ,01.01.2001 .

Diğer Yayınlar:

Evliya Çelebi'nin Verdiği Bilgilerin Sicil Kayıtlarıyla Değerlendirilmesi ,Ertan TUZLU ,Çağdaş Çizgi Dergisi Çanakkale ,Yıl:6 ,Sayı:353 ,6-8 ,2007 .

website website open