Hit (622) Y-3917

Sabri Yılmaz

Künyesi : Öğr. Gör. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : sabri.yilmaz@deu.edu.tr
D.Yeri : Muğla/Fethiye D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Görevlisi Uzm.Alanı : Kelam,Temel İslam Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Dokuz Eylül Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Dokuz Eylül Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-12-08 Güncelleyen : /0000-00-00

Sabri Yılmaz

23 Ağustos 1968’de Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Seki beldesinde doğdu.

İlkokul öğreniminden sonra, Antalya’da Kur’an Kursu’na devam ederek hafız oldu.

1989’da Antalya İmam Hatip Lisesi’nden, 1994’te DEÜ. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Antalya ve İzmir’de yaklaşık beş yıl Din Görevlisi olarak çalıştı.

08.04.1996’da DEÜ. İlahiyat Meslek Yüksekokulu’na Araştırma Görevlisi olarak atandı.

1997’de DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı.

02.10.2002’de DEÜ. İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak naklen atandı.

2004’te DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı.

03.10.2007’de DEÜ. İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’na Öğretim Görevlisi,

14.07.2009 tarihinde de aynı anabilim dalına Yrd. Doç. olarak atanan YILMAZ, evli ve bir çocuk babasıdır.

Yüksek Lisans Tezi: “Elmalılı Tefsirinde Kader Problemi”, DEÜ, Sosyal Bilimler Enst., (Danışman Prof. Dr. Avni İlhan), İzmir 1997.

Doktora Tezi: “Kadı Abdulcebbar ve Gazali'de Te'vil Problemi”, DEÜ, Sosyal Bilimler Enst., (Danışman Prof. Dr. Osman Karadeniz), İzmir 2004.

Telif Kitaplar:

KELAM'DA TE'VİL SORUNU, Dr. Sabri Yılmaz, Araştırma Yayınları, Ankara 2009.

Yayına Hazırladığı Kitaplar:

MEVLANA VE İNSAN -Sempozyum Bildirileri- (Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. M. Şeker, Dr. S. Yılmaz, Dr. A. Işık, Dr. T. Koçyiğit) Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2008.

HAZRETİ ALİ -Sempozyum Bildirileri- (Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. A. Bülent Ünal, Öğr. Gör. Dr. Sabri Yılmaz, Arş. Gör. H. Hüseyin Ballı, Ar. Gör. Fatih Topaloğlu) Tibyan yayıncılık, İzmir 2009.

Telif Makaleler:

"Die Atribute 'der Allerbarmer' (ar-rahman)und der' Allbarmherzige' (ar-rahim) bei Elmalili", Theion XIV, Diakonie der Religionen 2. Schwerpunkt Islam, Ed. Bärbel Beinhauer-Köhler, Matthias Benad, Edmund Weber (Hrsg.), Frankfurt 2005.

“Elmalılı Hamdi Yazır’ın Allah’ın Rahman ve Rahim Sıfatlarını Tahlili”, Kelam Araştırmaları Dergisi, Yıl: 4, Sayı:2, 2006, www.KELAM.org

"Hak Dini Kur'an Dili'inde Kader İnancı ve İnsan Hayatındaki Yeri", DEÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XXIII, İzmir 2006.

Çeviri Makaleler:

"Doğu’ya Yolculuk: İslam Hermeneutiğinin Bir Tarzı Olarak Te’vil", Kelam Araştırmaları Dergisi, Yıl:2 Sayı:2, 2004, www.KELAM.org

Tebliğler:

"Elmalılı'ya Göre Kader İnancı ve İnsan Hayatındaki Yeri", Günümüz İnanç Problemleri Sempozyumu, 7-9 Eylül 2001, Erzurum.