Hit (578) Y-3865

Hatice Doğan

Künyesi : Arş. Gör. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : hdogan@selcuk.edu.tr
D.Yeri : Karaman D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Dinler Tarihi,Felsefe ve Din Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, İbranice, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-01-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Hatice Doğan

25 Nisan 1972'de Karaman'da doğdu.

1999 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yüksek Lisansınıve DoktorasınıSelçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dinler Tarihi A.B.Dalında tamamladı.

Yüksek Lisans Tezi: Osmanlı Devletinde Hahambaşılık Müessesesi, 07.02.2002, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Doktora Tezi: Musa bin Meymun; Hayatı, Eserleri ve "Delâletü'l-Hâirîn" Adlı Eseri Üzerinde Bir İnceleme, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.