Hit (827) Y-3861

Doğan Kaplan

Künyesi : Arş. Gör. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : dkaplan@selcuk.edu.tr
kaplandogan@hotmail.com
D.Yeri : Erzincan/Tercan D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : İslam Mezhepleri Tarihi,Temel İslam Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-01-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Doğan Kaplan

4 Nisan 1973 tarihinde Erzincan/Tercan'da doğdu.

1978 yılında ailece, babasının uzun bir süredir çalışmakta olduğu Zonguldak'a taşındılar.
1986 yılında Zonguldak Kozlu Alparslan İlkokulu'nu, 1993 yılında da Zonguldak Merkez İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi.

1998 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.
1999 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi A.B.D.'na Araştırma Görevlisi olarak atanarak üniversiteye intisap etti.
Alanıyla ilgili araştırmalarda bulunmak üzere MEB bursuyla 2000-2001 yılında Ürdün'e gitti.

Başkent Amman'da bulunan Jordan University'de alanıyla ilgili araştırmalarda bulundu.
"Fuat Köprülü'ye Göre Anadolu Aleviliği" başlıklı yüksek lisans tezini 2002 yılında tamamlayarak Bilim Uzmanı oldu.(Tez danışmanı, Yrd. Doç. Dr. Seyit Bahcıvan)
"Buyruklara Göre Kızılbaşlık" başlıklı doktora tezini 04 Nisan 2008 yılında savunarak Doktor oldu. (Tez danışmanı, Prof.Dr. Hasan Onat)
Nisan-Eylül döneminde Erzurum 109.Topçu Alayı'nda 321 KD olarak askerlik vazifesini tamamladı.
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Yürütme Kurulu Üyesidir (2004-).
Evli ve bir çocuk babasıdır.

Tezleri:

Fuat Köprülü'ye Göre Anadolu Aleviliği 2002

Buyruklara Göre Kızılbaşlık 2008

Telif Kitap:

Erkânname1-Alevi-Bektaşi Klasikleri 5

Hakemli Makaleleri:

Fuat Köprülü’ye Göre Anadolu Aleviliği

İslâm Mezhepleri Tarihi İlk Dönem Müellifleri ve Mezhepler Tarihine Ait Eserleri

Şiiliğin İran Topraklarında Egemenliği: Safeviler Öncesi Arka Plan Ve Safevi Dönemi Şiileştirme Politikaları

Çevirileri:

Geçici Nikâh/Mut’a Ve Hz. Hüseyin’in Toprağı Üzerine Secde Etme: Şiiliğe Eleştirel Bakış (Dr.Musa Musevi’den Arapça Çeviri)

Takiyye / İmamiye Şia’sının Yapması Gereken (Dr.Musa Musevi’den Arapça Çeviri)

Hanefi’nin Mukaddime Fi İlmi’l-İstigrâb’ına Arap Dünyasının Cevabı (Yudian Wahyudi’den İngilizce Çeviri)

Tanıtımları:

Kesin İnançlılar, Eric Hoffer (Çev.Erkıl Günur) Kitap Tanıtımı

Bektâşîlikte Tasavvufî Eğitim, Osman Eğri, Kitap Tanıtımı

Ehl-i Beyt Sempozyumu Konya–2005. Sempozyum Tanıtımı

Uluslararası Bektaşilik Ve Alevilik Sempozyumu -I- / 28–30 Eylül–2005 ISPARTA. Sempozyum Tanıtımı

Batı’nın Doğu’su, Avrupa Barbarlığının Küreselleşmesi, Yüksel Kanar, Kitap Tanıtımı

Müslümanların Avrupa’yı Keşfi, Bernard Lewis (Çev. İhsan Durdu), Kitap Tanıtımı

Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri, Amin Maalouf (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay)

Yayına Hazırladıkları:

Kerbelâ'da On Günlük Muharrem

Bildirileri:

Alevilikte Muhammed-Ali Tasavvuru: Bir Ten İki Baş ya da İki Ten İki Baş Sembolizminin Kültürel Temeli

Aleviliğin Yazılı Kaynaklarından Buyruklar ve Muhtevaları Üzerine—Bir İçerik Çözümleme Denemesi

Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik