Hit (1172) Y-3857

Seyit Bahçıvan

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : bahcivans@hotmail.com
sbahcivan@selcuk.edu.tr
D.Yeri : Konya/Seydişehir D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslam Mezhepleri Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-01-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Seyit Bahçıvan

1 Ocak 1952 tarihinde Konya Seydişehir'e bağlı Nuzumla (Yaylacık) köyünde doğdu.

İlkokulu köyünde bitirdi.

1973 yılında İstanbul İmam Hatip Okulu'ndan, 1977 yılında da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden (şimdiki adı Marmara Üniv. İlahiyat Fak.) mezun oldu.

1975-1979 yılları arasında Şişli Müftülüğü'ne bağlı olarak İmam Hatiplik yaptı.

1979-1994 yılları arasında Mekke Ümmü'l-Kura Üniversitesi'nde Yüksek Lisans ve Doktora yaptı.

1995 yılında Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Arapça Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı.

1997 yılından itibaren İslam Mezhepleri Tarihi A.B.Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

Evli ve 6 çocuk babasıdır.

Yüksek Lisans: Kitâbu'd-dâî ile'l-islâm fî usûli ilmi'l-kelâm li'bn el-enbârî tahkîk ve dirâse, Ummul-Qura Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İhtisas Bölümü, 20.06.1986.

Doktora Tezi: İbn Kemâl Bâşâ ve ârâuhu'l-kelâmiyye dirâse nakdiye, Ummul-Qura Üniversitesi, Davet ve İslam Dini Esasları Fakültesi, İhtisas Bölümü, 15.06.1994.

Telif Kitapları:

el-Mesâlik fi'l-Hilâfiyyât beyne'l-Mütekellimîn ve'l-Hukemâ Dirâse ve Tahkîk

Hamsu Resâil fi'l-Fırak ve'l-Mezâhib li'bn Kemâl Bâşâ Tahkîk

Kitâbu'd-Dâî İle'l-İslâm fî Usûli İlmi'l-Kelâm li'bn El-Enbârî Dirâse ve Tahkîk

Şeyhülislam İbn Kemâl Bâşâ ve Ârâuhu'l-İ'tikâdiyye Dirâse Nakdiye

Mezhepler Tarihi Yazmalarında Aidiyet Problemi: “Usûlu’n-Nihal ve el-Fıraku’l İslâmiyye” Örneği ve Eserlerin Edisyon Kritiği

Kitâbu'l-İ'tikâd liSâid b. Muhammed el-Ustuvâî dirase ve tahkik

Makaleleri:

Mestcizâde Abdullah Efendi ve Kitâbuhu 'el-Mesâlik fi'l-Hilâfiyyât

Yazma Eserlerin Tahkikinde Metodolojik Problemler (Mestcizâde'nin 'al-Hilâfiyyât bayna al-Hukama' ma'a al-Aşâira va al-Hilâfiyyât bayna al-Aşâ'ira ma'a al-Mâturîdiyya' Adlı Eseri’ Örneği)

el-Kâdî Ebu'l-Alâ Sâid b. Muhammed el-Ustuvâî ve'l-Beytu's-Sâidiyyu ba'deh ve Kitâbuhu 'el-İ'tikâd'

el-Müessesât el-İlmiyye fî Horâsân Biâmme ve Neysâbûr Bihâssa fi'l-Karneyn er-Râbi' ve'l-Hâmis el-Hicriyyeyn

İrca Fikri ve Ebu Hanife'nin İrca İle İthamına Bir Bakış

Mezheplerin Doğuşuna Bir Bakış (M.Zahid Kevseri'den Arapça Çeviri)

Şeyhulislam İbn Kemalpaşa'nın Vasiyetnâmesi

Selçûkîler Devrinde Mezâhib (M.Ş.Yaltkaya'dan Transkripsiyon)

(Tanıtım) Mu'teziletu'l-Basra ve Bağdâd, Reşîd el-Hayyûn, London 2000

Abdulfettâh Ebu Gudde'den İlim Yolcularına (Arapça'dan Çeviri)