Hit (692) Y-3856

Muhittin Uysal

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : mhuysal@selcuk.edu.tr
mhuysal@hotmail.com
D.Yeri : Konya/Güneysınır D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Arap Dili ve Belağatı,Hadis,Temel İslam Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-01-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Muhittin Uysal

Konya/Güneysınır/Kızılöz köyünde doğdu.

İlköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini Karaman İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

1979 yılında Konya Yüksek İslâm Enstitüsü'nden (şimdiki adı Selçuk Üniv. İlahiyat Fak.) mezun oldu.

1980-1994 yılları arasında mezun olduğu Karaman İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen olarak çalıştı.

Bu görevi sırasında Ankara Yabancı Dil Eğitim Merkezi'ne devam etti.

1988- 1989 yıllarında Suriye'de araştırmalar yaptı.

1992'de Kitabu'l-Libâs ve Hadis iteratüründeki Yeri adlı teziyle Yüksek Lisansını tamamladı.

Tespit ve Yorum Bakımından Tasavvuf Kitaplarında Bulunan İhtilaflı Haberler konulu teziyle doktor ünvanı kazandı.

1994 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belâgatı Öğretim Görevlisi olarak atandı.

Doktorasını tamamladıktan sonra 28 Şubat 2005 yılında Yrd. Doç, 11 Ocak 2008 yılında Doçent oldu.

Halen Temel İslâm Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı'ında görevini sürdürmektedir.

Yüksek Lisans: Kitâbu'l-Libâs ve Hadis Literatüründeki Yeri, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 07.08.1992.

Doktora Tezi: Tespit ve Yorum Bakımından Tasavvuf Kitaplarında Bulunan İhtilaflı Haberler, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 25.02.2000.

Telif Kitapları:

Pratik Arapça

Sarf Bilgisi

Tasavvuf Kültüründe Hadis Tasavvuf Kaynaklarındaki Tartışmalı Rivayetler

Anlatımlı Arapça

Bursevî'nin Hadisçiliği Ferahu'r-Rûh Örneği

Fiten Hadislerinde Dil ve Üslûp Özellikleri

Peygamber Günlerinde Giyim Kuşam ve Süslenme

Makaleleri:

Hadisin Arap Dilbilimine Etkisi ve Hadisle İstişhad Meselesi

Tespit ve Yorum Bakımından Sûfî Bilgisi İle İlgili Haberler

Hz. Peygamber'in Dil Yönü ve Edebiyat Literatüründe Geçen Hadislerde Belâgat

Hadis Meselleri: Mahiyeti, Literatür, Çeşitler

Bazı Hadis Kıssaları Üzerine Mülâhazalar

Tespit ve Yorum Bakımından Hızır'la İlgili Haberler

Dünyayı Yeren Asılsız Haberler, Tasavvuf ve İslâm

Giyim-Kuşamla İlgili Hadislerin Değeri ve Yorumu Üzerine Düşünceler