Hit (1186) Y-3847

Ahmet Saim Arıtan

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : asaritan@selcuk.edu.tr
asaritan@gmail.com
asaritan@mynet.com
D.Yeri : Konya D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi,Öğretmen,Sanat Tarihi Uzm.Alanı : Ebru Sanatı,Türk İslam Sanatları Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, Fransızca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-01-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmet Saim Arıtan

30 Haziran 1951’de Konya’da doğdu.

1974 yılında Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nden (şimdiki adı Selçuk Üniv. İlahiyat Fak.) mezun oldu.

Konya'da muhtelif okullarda, orta öğretimde 10 yıl kadar görev yaptı.

Akademisyenliğin yanında pratisyendir.

İki sanat dalı ile uğraşmaktadır.

Biri, Selçuklu Cildi diğer adıyla Klasik Türk Cildi, diğeri Ebru Sanatı.

Halen Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi' nde Türk İslam Sanatları Tarihi A.B.D başkan olarak görev yapmaktadır.

1995 yılından bu yana öğretim üyesidir.

Yüksek Lisans Tezi: Konya Müzelerinde Bulunan Selçuklu Ciltlerinin Özellikleri, Basılmamış, Konya, 1987.

Doktora Tezi: Konya Dışındaki Müze ve Kütüphanelerde Bulunan Selçuklu ve Selçuklu Üslubunu Taşıyan Cilt Kapakları, Basılmamış, Konya, 1992.

Eserleri:

Ciltçilik, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 7, İstanbul, 1993, s. 551-557,
Anadolu Selçuklu Cilt Sanatının Özellikleri, 1-11. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, Konya, 1993, s. 181-197.

Sadreddin Konevi Zaviyesi, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:7, Konya, 1997, s. 297-323.
Türk Ebrû Sanatı Örneği, Makâlât, Sayı:1, Konya, 1999. (Temmuz-99) Kapak Ebrûsu.

Türk Ebrû Sanatı ve Bugünkü Durumu, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:5, Konya, 1999, s.441-469.

Selçuklu Ciltlerinde İmzalar, I.Uluslar arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, 11-13 Ekim 2000, (Basılacak)

Telif Kitap:

Karamanoğulları Cild San'atı

Hakemli Makaleleri:

Kitap San’atlarımızın Değerlendirilmesi Bağlamında Türk Cild San’atı’nın Geleceği

Çocuklarımızın Yetiştirilmesinde Uygulanacak Sosyal Proğram Bağlamında Kültür Ve San’at Eğitiminin Önemi