Hit (791) Y-3825

Nuri Tuğlu

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : ntuglu@sdu.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Hadis,Temel İslam Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-01-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Nuri Tuğlu

1989 yılında Selçuk Üniv. İlahiyat Fak. Pedogojik Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1997 yılında Selçuk Ünv. Sosyal Bil. Ens. Temel İslam Bil. Böl. Hadis Bilim Dalı’nda,

Doktorasını 2003 yılında SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bil. Anabilim Dalı’nda tamamladı.

Uluslararası Tanınmış Üniversitelerde Doktora Sonrası Çalışma:

OSh Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği, Sovyet Dönemi Kırgızistan Kültürünü Besleyen Hadis ve Sünnete Dair Türkçe Kaynaklar.

Yükseköğretim Üst Kuruluşlarında Ve Bu Kurum Yada Kuruluşlarının Oluşturduğu Komisyonlarda; Üniversite Organlarında Yada Rektörlükçe Kurulan Komisyonlarda Görev:

Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları Öğrenci Hizmetleri Koordinatörlüğü Kurul üyeliği

Scı, Sscı ve Ahcı Dışındaki Uluslararası İndeks ve Özler Tarafından Taranan Dergilerde Yardımcı Editörlük veya Konuk Editörlük:

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006.

Kitap:

Hadisler Işığında Aile İçi ve Bireysel Şiddet, Kayseri-2007

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makaleleri:

"İmam Mâturîdî'nin Te'vîlâtü'l-Kur'ân Adlı Tefsirinin Rivâyet İlimleri Açısından Bazı Özellikleri", Arayışlar, Yıl: 3, Sayı: 5-6, Isparta 2001 (2003 yılında yayınlandı).

"Mihne Dönemi Tartışmalarının Hadis Rivâyetine Yansıması (Buhârî Özelinde Bir Değerlendirme)", Dini Araştırmalar Dergisi, Eylül-Aralık 2005

"Sovyet Dönemi Kırgız Toplumunun Dinî Kültürünü Besleyen Kaynaklar ve Hadis/Sünnet Muhtevaları Üzerine Bir Değerlendirme", Tabula rasa (Felsefe-Teoloji) Dergisi, S. 15-16, (Ocak-Nisan 2006), s. 255-277.

"Teşbih İfade Eden Rivâyetler ve Ehl-i Sünnet Yorumu Bağlamında İmam Mâturîdî'nin Yaklaşımı", Dinî Araştırmalar Dergisi (Ehl-i Sünnet Özel Sayısı)" S. 24, (Ocak-Nisan 2006), s. 203-217.

Scı, Sscı ve Ahcı Dışındaki İndeks Ve Özler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

"Hegel'in Refleksiyonlu Tarih Yazıcılığı Teorisi Bağlamında Bazı Hadis Rivayetlerinin Analizi", S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 17, ss. 67-87, 2006/2.

Hakemli Dergide Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi ve Özet Türünden Yayınları:

"Mâturîdîlerin Hadis Anlayışı Üzerine Bir Çalışma", Arayışlar, Yıl: 3, Sayı: 5-6, Isparta 2001 (2003 yılında yayınlandı).

"İslam'da Sentezci İlahiyatın Kökeni, Ebu Mansûr el-Mâturîdî'nin Kelam'ı Üzerine Bir Çalışma" (Kitap Tanıtımı), Tabula-rasa, Sayı:2, Mayıs-Ağustos 2001, Isparata.

Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildirileri:

"Hz. Muhammed'in Arap Toplumunda Yaptığı Sosyal Değişim: Medine Örneği" (IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta 19-20 Nisan 2001)

"Kelam Hadis Münasebeti" V. Gerede Hadisciler toplantısı, 16-17 Temmuz 2005, Gerede Öğretmenevi Konferans Salonu.

Uluslararası Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildirileri:

"Kırgızstandagı İslam Mistisizminin (sufizm) Koomdogu Ordu (Kırgızistanda Tasavvufî Hareketlerin Toplumdaki Yeri), Kırgız Devletliliğinin Tarihinde İslam, Uluslar arası ilmi pratik sempozyumu (Kırgız devletinin kuruluş anısına), Bişkek 2003.

"Maveraünnehir Bölgesinde Hadis Çalışmaları (II-III. yüzyıl), Uluslarası Orta Asya'da İslam sempozyumu, 21-22 mayıs 2004.

"Kur'andagı cana Hz. Muhammddin Toleranttuuluk, (Kur'an'da ve Hz. Muhammed'de Hoşgörü", Dördüncü Uluslarası İlim Konferansı, 22 Mayıs 2004, Osh (Kırgızistan) 2004.

Uluslararası Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak

"Uluslar arası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu", (31/05/2007-01/062007) Isparta-2007

Alanı İle İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum Ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı Yada Panelist Olarak Görev Yapmak:

"Hz. Muhhammed'den örnek Davranışlar", 1997 Bucak Düğün solunu (konferans).

"II. İnönü Zaferi'nin Türkiye'nin İç ve Dış Politikaları Bakımından Etkileri", Seminer, 11 Nisan1997, Isparta.

"Atatürk'e Göre Cumhuriyet", 20 Kasım1998, Seminer, Isparta.

"Adalettüülük cana Az. Muhammed (Hazreti Muhammed ve Adalet), 27/04/04, saat 13, Kırgız-Özbek Üniversitesi Konferans Salonu (Oş-Kırgızistan), Oş 2004 (basıldı) (Panel)

"Avrupa Birliği Sürecinde İslam Ahlâkı'nın Yeri ve Misyonu", Belediye Düğün Salonu, Yalvaç, 25 Mart 2005

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması (24 Nisan 2008) Hazırlık toplantısı. (neva Palas/Ankara)

"Aile içi Şiddetin önlenmesinde Din görevlilerinin istihdamı" projesi çerçevesinde Diyanet işleri personeli hizmet içi eğitim semineri, Ankara 25-Haziran-2008, Ankara Turizm ve otelcilik meslek lisesi konferans salonu

"Aile İçi Şiddete Nebevî Bir Bakış", Isparta İl Müftülüğü personeline konferans, 17-Aralık-2008

Alanında Makale, Kitap Bölümü Ve Karar Tahlili Çevirisi:

"Mekke'nin Sosyal Organizasyonu ve İslâm" (Eric Wolf'un 'The Social Organization of Makka and The Origins of Islam' adlı makalesinin çevrisi), Arayışlar, Yıl:2, Sayı: 3-4, Isparta 2000.