Hit (525) Y-3815

Habil Şentürk

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : habil@ilahiyat.sdu.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Din Psikolojisi,Felsefe ve Din Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-01-19 Güncelleyen : /0000-00-00

Habil Şentürk

1976 yılında Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu.

Doktorasını1985 yılında Dokuz Eylül Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

Doktora Tezi: İslam Medeniyeti Ve Sosyal Bilimler (Din Psikolojisi) Dokuz Eylül 1985

Kitap:

2000, İbadet Psikolojisi. İz Yayıncılık, 138 s. İstanbul

2003 Eğitim Psikolojisi, Tuğra Ofset, 110 s. Isparta

2005 İslami Hayatın Psikolojik Temelleri,Tuğra Ofset, 110 s. Isparta

2008, İslami Hayatın Psikolojik Temelleri,Tuğra Ofset,2.Baskı, 128 s. Isparta

2008, İbadet Psikolojisi. İz Yayıncılık, 2. Baskı, 136 s. İstanbul

2008. Din Psikolojisi, Tuğra Ofset,2. Baskı, 232 s. Isparta.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

1983 "Ölüm Gerçeği ve Allah İnancı", DEÜİF Dergisi, I, 303-312, İzmir

1985 "İbadetin Mahiyeti ve Şahsiyet Gelişimindeki Fonksiyonu" DEÜİF Dergisi, II, İzmir

2004 "İlahiyatçı veya Din Eğitimcilerinin Sosyal Yönü Üzerine", Tabula Rasa, Yıl:4, S.10, 227-234, Isparta

2007 "İletişim Psikolojisi Açısından İslâm'ın Bazı Ahlakî Davranış ve Değerlerinin Analizi", İslamî Araştırmalar, C.19, S.4, Ankara 2007, s.575-581

Diğer Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

1981 "Kendimizi Tanıyor muyuz?", Diyanet Gazeytesi, S.259/260, Ankara

1982 "Hz. Peygamber'in İbadet Prensibi", Diyanet Gazetesi, S.282, Ankara

1987 "Din Duygusu, Din Şuuru ve Şahsiyet Gelişmesi", Din Öyretimi Dergisi, S.10, Ankara

1989 "İbadetin Şahsiyet Üzerindeki Etkileri", Diyanet Gazetesi, S.362, Ankara

1994 "Sosyal İlişkilerimiz ve Din", Yeni Ümit Dergisi, S.24, İzmir

1994 "Kıskançlık Üzerine", Yeni Ümit Dergisi, S.26, İzmir

1994 "Dinimiz ve Hayatımız", Yeni Ümit Dergisi, S.25, İzmir

"Kişilik ve Din", Diyanet İlmî Dergi, C.30, S.3, Ankara 1994

1995 "Din Eğitimi Üzerine", Diyanet Aylık Dergi, S.56, 44-46, Ankara

1996 "İslam ve İnsan", Diyanet Aylık Dergi, S.69, Ankara

1996 "Kişiye Değer Verme Üzerine Bazı Düşünceler", Diyanet Aylık Dergi, S.63, Ankara

1997 "Dürüstlük", Yeni Ümit Dergisi, S.27, İzmir

2008"Hediyeleşmek: Kalplere Atılan Dostluk Tohumu", Avrupa Diyanet Dergisi, S.111, Ankara

Scı, Sscı Ve Ahcı Dışındaki İndeks Ve Özler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki MAKALE:

1995 "İbadetin Manası ve Fonksiyonları Üzerine Psikolojik Bir Bakış Denemesi", SDÜİF Dergisi, S.1, Yıl 1994, Isparta 1995

1997, "Freud'un Psikoloji ve Din Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım", SDÜİF Dergisi, Yıl 1996, S.3, Isparta 1997, 249-260

2005 "Namaz İbadetinin Uyandırdığı Duygu ve Düşünceler Üzerine Pilot Bir Araştırma: SDÜ İlahiyat Fakültesi Örneği", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/2, S.13, Isparta 2005, s. 37-62,

2008, "Sosyal İlişkilerde Saygı Kavramı: Psikoloji ve Din Açısından Bir Bakış", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:20, Yıl:2008/1, s.217-228

Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

1987 "İlahiyatçıların Eğitim-Öğretimle İlgili (Mesleki) Genel Problemleri",O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi Yükseköğretimde Din Bilimleri Öğretimi Sempozyumu, 21-23 Ekim 1987, Samsun 1988, s.114-119

2001 "Hz. Peygamber'in Şemail ve Şahsiyeti", S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19-20 Nisan 2001, Isparta 2002, s.371-377

2002, "Psikolojide Empati Kavramı ve Hz. Peygamber'in Bazı Hadisleri", İlahiyat Fakültesi, V. Kutlu Doğum Sempozyumu, 18-19Nisan 2002, Isparta 2003, s.157-160

2004 "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Sosyal Yönü", Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı-I, 122-128, İstanbul

2003, "Hz. Peygamber ve Çevre Bilinci", İlahiyat Fakültesi, VI. Kutlu Doğum Sempozyumu, 21Nisan 2003, Isparta 2006, s.81-86

2004, "Beşeri Münasebetlerde Hz. Peygamber'in Tutum ve Davranışları", VII. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19 nisan 2004, Isparta 2006, s.259-264

2008, "İmam-Hatiplerin Din Hizmetlerinde Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Önerileri (Isparta Örneği)", I. Din Hizmetleri Sempozyumu: Din Hizmetlerinin Bugünü ve Geleceği, Kızılcahamam-Ankara, 3-4 Kasım 2007, DİB Yay., Ankara 2008, s.63-78

Uluslararası Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

2009, "Küreselleşme Çağında İnsan Din ve Medeniyet", Uluslararası Davraz Kongresi 24-27 Eylül 2009, Küresel Diyalog, Isparta 2009, CD-ISBN: 978-9944-452-34-2, s. 3221-3231.

Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi:

"Mustafa Şekip Tunç'ta Din Psikolojisi", 1997, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sıdıka Albayrak

"Kişilik Gelişiminde Dini İnancın Fonksiyonu", 1998, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zeki Türkmen

"Üniversite Öğrencilerinde Dini Tutum ve Davranışlar", 1999, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlhan Topuz.

"Kur'an Kursu Öğrencilerinde Dini Tutum ve Davranışlar", 2002, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ayhan Ergün

Ulusal Nitelikteki Bilimsel, Mesleki, Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Kurum Ve Kuruluşların Yönetimlerinde, Kurullarında, Komisyon Yada Komitelerinde Görev:

Isparta Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü, "Okullarda Şiddetin Önlenmesi İl Yürütme Kurulu Üyeliği" (17.01.2007 tarihli yazıyla halen devam etmektedir.)

Isparta Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü, "Okullarda Şiddetin Önlenmesi İl Yürütme Kurulu Üyeliği" (17.01.2007 tarihli yazıyla, halen devam etmektedir.)

Isparta Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü, "Okullarda Şiddetin Önlenmesi İl Yürütme Kurulu Üyeliği" (17.01.2007 tarihli yazıyla, halen devam etmektedir.)

Kamu Ve Özel Kurum Ve Kuruluşlarda Görev Yada Katkı:

17. Millî Eğitim Şurası Bölge Hazırlık Toplantısına katılma (Isparta Millî Eğ. Müd. Temsilci üye olarak 03-05.07.2006 Muğla, üç gün)

Alanı İle İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum Ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı Yada Panelist Olarak Görev Yapmak:

"Hz. Peygamber'in İbadet Hayatı", 21.04.1995, Belediye Düğün Salonu, Yalvaç (Kutlu Doğum Konferansları)

"İslam ve İnsan", 19.04.1996, Belediye Düğün Salonu, Uluborlu (Kutlu Doğum Konferansları)

"Hz. Peygamberin İbadetleri", 01.05.1997, Belediye Düğün Salonu, Uluborlu (Kutlu Doğum Konferansları)

"Sosyal Hayat ve Din", 11.04.2002, Kanal 32 TV, Müftülük Saati (Söyleşi)

"İslam ve İnsan", 16.05.2002, TRT Ankara Radyosu (Dini Konuşma)

"Aile ve Çocuk Eğitimi", 20.03.2003, Kanal 32 TV, Müftülük Saati (Söyleşi)

"İslam ve Çevre", 13.06.2003, TRT Ankara Radyosu (Dini Konuşma)

"Veli, Öğrenci ve Öğretmen İlişkileri", 18.12. 2003, Saat 20.oo, Belediye Kültür Sarayı, Isparta (Konferans)

"Veli, Öğrenci ve Öğretmen İlişkileri", 19.12. 2003, Saat 20.3o, Halk Eğitim Merkezi, Keçiborlu (Konferans)

"Veli, Öğrenci ve Öğretmen İlişkileri", 20.12. 2003, Saat 20.3o, Belediye Düğün Salonu, Eğirdir (Konferans)

"Kültür ve Eğitim", 05.02.2004, Kanal 32 TV, Müftülük Saati (Söyleşi)

"Aile İçi İletişim" 29.06.2006, Kanal 32 TV, Müftülük Saati (Söyleşi)

"Dünya- Ahiret Dengesi", 14.12.2006, Kanal 32 TV, Müftülük Saati (Söyleşi)

"İslam'da İnsan Sevgisi", 18.04.2007, Alaaddin Keykobat Kütüphanesi Konferans Salonu, Uluborlu (Kutlu Doğum Konferansları)

"İslam'da İnsan Sevgisi", 20.04.2007, Merkez Camii (Cuma Namazı), Altınyayla/Burdur (Kutlu Doğum Konferansları)

"İslam'da İnsan Sevgisi", 20.04.2007, Belediye Düğün Salonu, Karamanlı/Burdur (Kutlu Doğum Konferansları)

Isparta İl Müftülüğü Yaz Kur'an Kursları Semineri (18-22 haziran 2007)

-"Korunmaya Muhtaç Çocuklar" 24.05.2007, Kanal 32 TV, Müftülük Saati (Söyleşi)

"Millî ve Manevî Değerlerimiz", Belediye Düğün Salonu, 14.04.2008, Beşkonak /Manavgat-Antalya (Kutlu Doğum Konferansları)

"Millî ve Manevî Değerlerimiz", Halk Eğitim Merkezi Kültür Salonu, 17.04.2008, Ağlasun/Burdur (Kutlu Doğum Konferansları)

""Millî ve Manevî Değerlerimiz", Belediye Düğün Salonu, 16.04.2008, Gündoğmuş/Antalya (Kutlu Doğum Konferansları)

"Millî ve Manevî Değerlerimiz", Belediye Düğün Salonu, 18.04.2008, Şarkikaraağaç/Isparta (Kutlu Doğum Konferansları)

"Millî ve Manevî Değerlerimiz",15.05.2008, Kanal 32 TV, Müftülük Saati (Söyleşi)

Makale, Kitap Bölümü Ve Karar Tahlili Çevirisi:

1985. Dini Davranış. (P.E. Johnson'dan Tercüme) D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, II, 25-29. İzmir.

Merkez Müdür Yardımcılığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı:

Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı (18.10.1996- 18.10.1999, üç yıl süre ile)

Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı (18.12.2007 tarihinden itibaren)

Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı (18.12.2007 tarihinden itibaren)