Hit (650) Y-3776

Harun Anay

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İçel/Günlar D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi,Öğretmen Uzm.Alanı : Felsefe,Felsefe Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2015-02-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Harun Anay

15.01.1963 tarihinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Mersin ve ilçelerinde tamamladıktan sonra 1986 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İslam Felsefesi Bölümü’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı’nda 1994 yılında doktorasını tamamlamıştır. Doktora tezi, ‘Celaleddin Devvani, Hayatı, Eserleri, Ahlak ve Siyaset Düşüncesi’ başlığını taşımaktadır.

1986 yılında lisans tahsilini tamamladıktan sonra kısa bir süre Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen (1986-1987) ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda uzman yardımcısı (1987-1990) olarak çalışmıştır. 1998-2012 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Felsefe Bilim Alanı’nda doçent olmuş ve aynı ana bilim dalına doçent olarak atanmıştır.

Anılan fakültede göreve başladığı 1998 yılından beri lisans seviyesinde, Felsefe Tarihi, İlk Çağ Felsefesi, Yeni Çağ Felsefesi, Felsefeye Giriş, Astronomi ve Uzay Bilimleri ve Günümüz Felsefe Akımları derslerini, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ise Araştırma Teknikleri, İlk Çağ Felsefesi, İslam Ahlak Felsefesi Metinleri, Kant Metafiziği, Siyaset Felsefesi, Çağdaş Türk Düşüncesi, Osmanlı Ahlak Düşüncesi, Hukuk Felsefesine Giriş, Ahlak Felsefesine Giriş ve İngiliz Ahlak Düşüncesi Tarihi derslerini vermiştir.

Bunların yanı sıra muhtelif bilimsel toplantılarda tebliğler sunmuş, müzakerecilik yapmış ve düzenleyici olarak görev almıştır. Ayrıca alanıyla bilimsel çalışmalar kaleme almıştır. Bugüne kadar kendisinin yönetiminde dokuz adet yüksek tezi tamamlanmış durumdadır.

İngilizce, Arapça ve Farsça bilen Harun Anay, dil öğrenmek, alanıyla ilgili araştırmalar yapmak ve akademik toplantılara katılmak gayesiyle, Mısır (1991), İran (1992) Amerika Birleşik Devletleri (1996) ve Japonya (1998) gibi ülkelerde bulunmuştur.