Hit (610) Y-3744

Yakup Çoştu

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : ycostu@omu.edu.tr
D.Yeri : Çorum/İskilip D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Din Sosyolojisi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdurrahim Aydın/2008-09-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Yakup Çoştu

Özgeçmiş

Doğum Yeri: Çorum/İskilip

Doğum Tarihi: 02.12.1977

Yabancı Dil: İngilizce, Arapça

Lisans: O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi, 1999

Yüksek Lisans: O.M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003

Doktora: O.M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Devam ediyor)

ESERLERİ

Tezler

· Yüksek Lisans Tezi: Küreselleşme Kapsamında Din, O.M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, 2003.

· Doktora Tezi: Toplumsallaşma Sürecinde Dindarlığı Etkileyen Faktörler (Samsun Örneği), O.M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Makaleler

· “Homojenlik ve Heterojenlik Arasında Küreselleşme-Din ilişkisi” İslamiyat, c. 6, s. 2, 2003, ss. 67–76

· “Küreselleşme Üzerine Bazı Düşünceler”, Gazi Üniversitesi Çorum ilahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: IV, sayı: 7–8, 2005, ss. 95–104.

· “O.M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında Tamamlanmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Araştırma”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 22, 2006, ss. 231–245.

· “O.M.Ü. ilahiyat Fakültesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Hazırlık Sınıfına Yönelik Düşünceleri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:23, 2007, ss.179–199.

· “Diyalog mu Tebliğ mi? Hz. Peygamberin Diyalog Örneği Olarak Sunulan Bazı Uygulamaların Üzerine Bir Değerlendirme”, Marife, yıl: 7, sayı:1, 2007, ss.105–118. (Süleyman Turan’la birlikte)

Çeviriler

· Liyakatli Takim, "Din Değiştirtmekten Muhavereye (Sohbete): 11 Eylül Sonrası Dinlerarası Diyalog", çev: Yakup ÇOSTU, Tek Dünya Çok İnanç: Diyaloga Farklı Yaklaşımlar, ed. Mahmut Aydın-Süleyman Turan, istanbul: Ufuk Kitapları, 2007, ss. 283–301.