Hit (594) Y-3675

Ruhattin Yazoğlu

Künyesi : Doç.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : ryazoglu@atauni.edu.tr
D.Yeri : Bayburt D.Tarihi : 1965
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Din Felsefesi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Ruhattin Yazoğlu

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi Bayburt–1965

Medeni Durumu Evli

Yabancı Dili İngilizce-Arapça

İlkokul İncili Köyü İlkokulu, Bayburt, 1977

Ortaokul İmam-Hatip Lisesi, Bayburt, 1980

Lise İmam-Hatip Lisesi, Bayburt, 1984

Lisans Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1989

Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, “İbn Sina, Gazali ve David Hüma’da Mukayeseli Olarak İlliyet Meselesi”, 1992

Doktora Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ”Gazali Düşüncesinde Ruh ve Ölüm” , 1998

Doçent Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2006

ESERLERİ

Kitaplar

· Leibniz’de Tanrı ve Ahlâk, Yeni Zamanlar Yayınları, İstanbul, 2005.

· Ruh, Ölüm ve Ötesi -Gazali Üzerine Bir Araştırma-, İz Yayıncılık, İstanbul, 2007.

· Dinî Çoğulculuk Sorunu -John Hick Üzerine Bir Araştırma-, İz Yayıncılık, İstanbul, 2007.

Makaleler

· “Ölümsüzlük Düşüncesinin Gazâlî’ye Kadarki Seyri”, Felsefe Dünyası Dergisi, Sayı: 21, (Ankara, 1996), s.55–62.

· “Ölüm Korkusu İle İlgili Bazı Felsefî Tavırlar”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 4, (Erzurum, 1997), s.120–123.

· “İlliyet Probleminin Doğuşu”, Atatürk Üni. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı: 13, (Erzurum, 1997), s.463–467.

· “Martin Luther ve Thomas Hobbes’ta Din-Devlet İlişkisi”, EKEV Akademi Dergisi, Cilt: III, Sayı: 2, (Erzurum, 2001), s.221–235.

· “Hümanizm ve Mevlâna”, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 20, (Erzurum, 2002), s.67–83.

· “Ölümsüzlük İnancının Dayandığı Temeller”, Marife Dergisi, Sayı: 2, (Konya, 2004), s.289–294.

· “Antropomorfizm ve Hıristiyanlık”, Tabula Rasa Dergisi, Sayı: 12, (Isparta, 2004), s.149–157.

· “Paul Tillich’in Tanrı Anlayışı”, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 22, (Erzurum, 2005), s.137–150.

· “John Hick’de Farklı Dinlerin Çatışan Hakikat İddialarının Dinî Çoğulculuk Hipotezi İle İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi-Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 34, (Erzurum, 2005), s.179–193.

· “Dil-Kültür İlişkisi”, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Sayı: 5, (Güz 2005), s.123–143.

· “Paul Tillich Teolojisinde Değişen Dünya, Etik ve Etik Çözümler”, EKEV Akademi Dergisi, Sayı: 28, (Erzurum, 2006), s.99–106.

· “Süreç Teolojisinde Kötülük Sorunu”, EKEV Akademi Dergisi, Sayı: 29, (Güz 2006), s.135–144.

· “R. M. Hare ve J. J. C. Smart’ın Din Anlayışları”, Tabula Rasa Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 17, (Isparta, 2006), s.61–70.

· “Mevlâna Düşüncesinde Bir Ölümsüzlük Tecrübesi Olarak İradî ve Doğal Ölüm” (Yrd. Doç. Dr. Tuncay İMAMOĞLU ile birlikte), Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 34, (Erzurum, 2007), s.9–19.

· “Alasdair MacIntyre’da Otorite ve Dinî İnancın Temeli”, Felsefe Dünyası Dergisi, Sayı: 45, (Ankara, 2007), s.14–22.

Çeviriler

· Paul Tillich, Aşk, Güç ve Adalet (Ontolojik Tahliller ve Etik Yaklaşımlar), çev. Ruhattin YAZOĞLU ve Bozkurt KOÇ, Yeni Zamanlar Yayınları, İstanbul, 2004.

· Mortimer J. Adler, Dinde Hakikat: Dinlerin Çokluğu ve Hakikatin Birliği (Din Felsefesi İle İlgili Bir Deneme), çev. Ruhattin YAZOĞLU ve Hüsnü AYDENİZ, Fenomen Yayıncılık, Erzurum, 2005.

· Din ve Felsefe Üzerine Yazılar, haz. Ve çev. Ruhattin YAZOĞLU, Yeni Zamanlar Yayınları, İstanbul, 2005.

· John B. Cobb, Jr. David Ray Griffin, Süreç Teolojisi, çev. Tuncay İMAMOĞLU ve Ruhattin YAZOĞLU, İz Yayıncılık, İstanbul, 2006.

· Paul Tillich, Ahlâk ve Ötesi, çev. Ruhattin YAZOĞLU ve Tuncay İMAMOĞLU, İz Yayıncılık, İstanbul, 2006.

· Dinî Çoğulculuk John Hick’in Düşünceleri Etrafında Tartışmalar, der. Ve çev. Ruhattin YAZOĞLU ve Hüsnü AYDENİZ, İz Yayıncılık, İstanbul, 2006.

· Avicenna, “Ruh Konusu Üzerine Bir Makale”, Ahmed Foad el-Ehwany-Islamic Philosophy, çev. Vahdettin BAŞCI ve Ruhattin YAZOĞLU, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 12, (Erzurum, 1995), s.227–232.

· Hadia Dajani-Shakeel, “XII. Asır Arap Şiirinde Haçlı Seferlerine Karşı Cihat”, çev. İbrahim YILMAZ ve Ruhattin YAZOĞLU, İlim ve Sanat Dergisi, Sayı: 43, (Mart 1997), s. 76–83.

Seminerler

· “Leibniz’de Tanrı Anlayışı”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, 2000.

· “Dinî Çoğulculuk”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, 2008.

Konferanslar

· “Ölümsüzlük Düşüncesinin Gazali’ye Kadarki Seyri”, Türk Ocakları Erzurum Şubesi, 1996.

· “Dini Nasıl Anlamalı?”, Erzurum Dadaşkent Eğitim Merkezi, 1999.

· “Hümanizm ve Mevlâna”, Türk Ocakları Erzurum Şubesi, 2002.

· “Millî ve Manevî Değerlerimiz”, 2008 Yılı Kutlu Doğum Haftası Konferansları, 19 Nisan 2008, Aydıntepe, Bayburt.

· “Millî ve Manevî Değerlerimiz”, 2008 Yılı Kutlu Doğum Haftası Konferansları, 20 Nisan 2008, Demirözü, Bayburt.