Hit (972) Y-3656

Abdurrahman Daş

Künyesi : Yrd. Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : adas@firat.edu.tr
abdurrahmandas@gmail.com
D.Yeri : Tunceli D.Tarihi : 1960
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslam Tarihi,Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-17 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdurrahman Daş

1960 yılında Tunceli'de doğdu.

1981 yılında Selçuk Üniv. İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1996'da Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde,

Doktorasını 2003 yılında Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı.

Yüksek Lisans Tezi: "Isparta Tarihi ve Günümüz İnanç Coğrafyası", Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Elazığ - 1997.

Doktora Tezi: "Osmanlılarda Münşaat Geleneği ve Hoca Saadeddin Efendi'nin Hayatı, Eserleri ve Münşaatı", Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Ankara - 2003.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar:

"Türklerde Ad Koymanın Dini ve Milli Boyutu", Fırat Üni. İlahiyat Fak. Dergisi, C.1, Elazığ, 1996, s.389-406.

“Hoca Sadeddin Efendi’nin Hayatı ve Eserleri”, Selçuk Üni. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 14, 165-208, 2003

Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Dönemine Ait Münşat Mecmualarının Tarihi Kaynak Olarak Değerlendirilmesi, Ankara Ün.İlahiyat Fak.Dergisi, XIV, Aralık,2004

Ankara Savaşı Öncesi Timur ile Yıldırım Bayezid’in Mektuplaşmaları, Selçuk Üni. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 15, 141-168, 2004

Filistin Hezimeti Konusunda General Allenby’nin Raporu, F.Ü. Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, C. II, S. 2, 111-134, 2004

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar:

Anadolu Kırsal Kesiminde Misyonerlik Faaliyetleri ve Buna İmkan Tanıyan Faktörler, Türk Dünyasında Misyonerlik Sempozyumu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Nisan, 2005.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar:

Hicrî 1210 Tarihli Maraş Depremine Dair Manzum Tarihler, I. Kahraman Maraş Sempozyumu 6-8 Mayıs 2004., Kahramanmaraş, Mayıs,2004

"Yusuf Baluken - Artuklular Devrinde Bingöl", Başlıklı Tebliğin Müzakeresi, s.57-59, 1. Bingöl Sempozyumu, Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi Yayınları, 2007.

Projeler:

"Konya İli Kütüphanleri Münşaat Mecmuaları Bibliyografyası," FÜBAP., 2002