Hit (696) Y-3408

Hüseyin İbrahim Yeğin

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : huseyinyegin@hotmail.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Din Psikolojisi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-23 Güncelleyen : /0000-00-00

Hüseyin İbrahim Yeğin

Araştırma Görevlisi

Eğitim

Lisans: Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1993).

Y.Lisans: “İslam Psikolojisinde Temel Kavramlar,” HRÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (1996).

Doktora: “Kutsal Mekan ve İnsan İlişkisi,” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2003).

ESERLERİ

Ulusal Hakemli Makale

· “Davranışçılık Ekolünün Dine Yaklaşımı, (Tez Tanıtımı),” HRÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 13, 2004.

· “Hz. Peygamber (sav)’in Hadislerinde Sevgiyi Geliştiren Unsurlar,” HRÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 17, Şanlıurfa, 2007.

Ulusal Tebliğ

· “Hz. Peygamber’in Çocuklarla İlişkileri,” Kutlu Doğum Sempozyumu, Beytüşşebâb, 2005.

· “Ehl-i Beyt Sevgisi,” Kutlu Doğum Sempozyumu, Şırnak, 2006.

· “Ehl-i Beyt Sevgisi,” Kutlu Doğum Sempozyumu, Cizre, 2006.

· “Hz. Peygamber (sav)’in Hadislerinde Sevgiyi Geliştiren Unsurlar,” Kutlu Doğum Sempozyumu, Şanlıurfa, 2007

Çeviri Makale

· Michael E. Nielsen, “Psikoloji ve Din Alanında Araştırma Metodu, [Research in Psychology and Religion],” HRÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 14, 2005.

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayımlanan Makaleler

· “Ülkemizdeki Kan Davalarının Sosyo-Psikolojik Nedenleri Ve Alınacak Bazı Önlemler,” Şanlıurfa Barosu Dergisi, 13, 2006.